Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten
Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: 0443x
beacon
156  regesten
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
Regest
24 Wyllem Venynck verklaart, dat hij als leenheer aan jonker Henrick, heer tot Wyssche, heeft opgedragen de Motkincktienden in het kerspel Alten, buurschap Yserloe, behoudens de rechten van Wyllem Mot kinck op dat leengoed, ten overstaan van zijn leenmannen jonker, Deryck van Lymborch, heer tot Brueck, Frederic van Baer, Bernt van Wysche, bastaard, en Gerd Paelkcn van Ghent.
In den jair onss Heren, duesent viirhundert ende tachtendertich, ipso die Valentini martyris.
Oorspr. (Inv. no. 104). Met de zeer geschonden zegels der twee eerst genoemde leenmannen in groene was. Dat van den leenheer verloren.
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
Regest
69 Hoor Oiswailt, graaf van den Berghe, heer van den Bylant etc., vanwege zijn jongste dochter Walburgh, gravin van den Berghe, en jonker Johan, heer tot Wysch, vanwege jonker Henrie, zijn eenigen zoon, maken huwelijksvoorwaarden.
Gegeven ind geschiet in den jaeren onss Heren duyscnt vierhondert viiff indt negentich, upten neesten Vrydach nae sunte Pontinens dach.
a) Oorspr. (Inv. no. 230). De zegels van Oiswailt, graaf van den Berghe, Johan, heer tot Wysch, Henrie, zoon tot Wysch, en van de huwelijkslieden Ludolph van den Berghe, heer tot Hedelll, Adam, broeder van den Berghe, Wilhelm, jonggraaf van don Berghe, Giisbertt, broeder tot Wysch, en Jacob van Bronckhorst, heer tot Batenborch en Anholt, verloren.
b) Ongeveer gelijktijdig afschrift op papier (Inv. no. 230).
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
Regest
132 Jutte, weduwe van Harmen ter Straeten, verpacht een stuk land, Groite Enghuisen geheeten en gelegen in het ambt Doesboirch, buur schap Elderick, voor 12 jaar aan Giisbert van Broickhusen en Roeloff Becker.
Geschiet anno Domini duysent viiffhundert seess ind viertich, op avent Katherine virginis.
Oorspr. op papier (Inv. no. 116).
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
Regest
131 Jorgen, graaf van Limborch, heer van Stirum en Wisch, oorkondt, dat hij ten behoeve van Johan van Tekelenborch een rente van 11 1/2 Geldersche rijders 's jaars op den hem verpanden tol der Honepe bij Deventer heeft verzekerd.
Gegeven in den jare onss Heren duesent viiffhondert ind sesenviertich, up den hilligen Pinxteravont. Oorspr. (Inv. no. 106). Met de handteekening van den oorkonder, wiens zegel is verloren.
 
 
 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal