Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: 0440x
beacon
12 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
2. Inventaris
2.1. Stukken betreffende Warnsborn
5 Verzameling afschriften van acten betreffende renten, gaande uit het goed Warnsborn; afgeschreven 18e eeuw, 1434-1648. 1 omslag
N.B. Reg.nrs. 1-6, 8-10, 12.
Regest
12 Burgemeesteren, schepenen en raad van Campen oorkonden, dat Henrica van Leyden, inwoonster van Campen, haar zuster Lysebet van Leyden, inwoonster van Campen, haar zuster Lysebet van Leyden gemachtigd heeft om in haar naam 6 Hoornsche guldens te innen in het St. Agneten klooster binnen Aernhem, welke vordering haar aangekomen was van haar overleden vader Arent van Leyden.
Gegeven int jaer dusent v ... tyn opten Wonesdach na vincula Petri
 
 
 
 
 
2. Inventaris
2.1. Stukken betreffende Warnsborn
5 Verzameling afschriften van acten betreffende renten, gaande uit het goed Warnsborn; afgeschreven 18e eeuw, 1434-1648. 1 omslag
N.B. Reg.nrs. 1-6, 8-10, 12.
Regest
10 Jacob Ridder en Herman van Wye, schepenen in Arnhem, oorkonden, dat Wilhem Ghijsberts en zijn vrouw Alit hebben overgedragen aan Gerit van Oss een losrente van 2 rijnsguldens 's jaars, gaande uit het erf te Warnsborn, die Wilhem geëerfd had van zijn vader.
Gegeven int jaer onss Heren duysent vierhondert achtentnegentich op sente Barbarn dach dach virginis martyris.
In dorso een aanteekening betreffende de koop van deze rente door het vrouwenklooster van sente Angnyeten binnen Arnhem d.d. 1508 December 21
 
 
 
 
 
2. Inventaris
2.1. Stukken betreffende Warnsborn
5 Verzameling afschriften van acten betreffende renten, gaande uit het goed Warnsborn; afgeschreven 18e eeuw, 1434-1648. 1 omslag
N.B. Reg.nrs. 1-6, 8-10, 12.
Regest
9 Wilhem van Doirnick en Goessen van den Berge, schepenen in Arnhem, oorkonden, dat Johan die Vaight heeft overgedragen aan Gijsbert Coenraets Verwer een rente van 5 oude schilden 's jaars, gaande uit de hofstede van wijlen Wolter van Leyden en zijn vrouw Lijsbeth, gelegen te Warnsborn.
Gegeven ynt jaer onss Heren dusent vierhondert tweeentachtentich des Wonsdaiges na sent Agnieten dach der heiligen jonffren
 
 
 
 
 
2. Inventaris
2.1. Stukken betreffende Warnsborn
5 Verzameling afschriften van acten betreffende renten, gaande uit het goed Warnsborn; afgeschreven 18e eeuw, 1434-1648. 1 omslag
N.B. Reg.nrs. 1-6, 8-10, 12.
Regest
8 Jacob Ridder en Henrick Bentynck, schepenen in Arnhem, oorkonden, dat Evert Gerrits van Dreyen en zijn vrouw Lijsbeth hebben overgedragen aan Gijsbert Coenraets Verwer een rente van 1 oud schild 's jaars, gaande uit de hofstede van wijlen Wolter van Leyden Arnts zoon en zijn vrouw Lijsbeth, nu van Arnt van Leyden, gelegen te Warnsborn.
Gegeven ynt jaer onss Heren dusent vierhondert ende drye end tsoeventich des neesten Donresdaeges na den heiligen Derthiendach genaempt to latijn Epiphania Domini
 
 
 
Pagina: 1