Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: 0434x
beacon
65 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
5. Regesten
Regest
18. Seyne van Dorth beleent Gairt Volkersen van Herderwick, als leenvolger van zijn vader, met de halve tiend, grof en smal, te Uddel.
Oorspr. (Inv.no 99).
Het zegel van de oorkonder is verloren.
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
Regest
17. Johan, abt van Abdinckhoff te Paderborn, beleent Dirick van Wetten, als momber van zijn vrouw Jacobben van Direm, Claus van Direms dochter, met de zadelhof Schoutmansguet, gelegen in het kerspel Putten, met 2 hoeven hout in Putterbusch en met 17 morgen meenland te Erick en 2 andere plaatsen in Erckmeynden.
Gevidimeerd in oorkonde van 1571 door burgemeesters, schepenen en raad van Elburg. (Inv.no 178).
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
Regest
16. Sywert van Wiinberghen, Gerrit van Spuelde, Gerrit Voet en Johan Maryssz. richten een magescheid op tussen Geerlich Voet, Jan Voet en joffer Truye Voets over de nalatenschap van hun ouders Derck Voets en Mechtelt, waarbij Geerlich krijgt het halve erf Wickzeler, gelegen in het ambt van Bernevelt, een erf te Spuelde, gelegen in het ambt van Armell, een half vierendeel in het Spuelderbuss, 3 molder rogge 's jaars van Ricolt Mombert Jans te Tellicht, 9 goudguldens uit de stadkist en enige rentebrieven van met name genoemde personen, waarbij Jan Voet krijgt het halve erf Esfelt, gelegen in het ambt van Bernevelt, een kamp land gelegen tussen "die twe sypelen teghen Sunte Jorriën aver", 1) 9 goudguldens 's jaars uit de stadkist, 6 stuivers Brabants 's jaars uit Evert Everts huis, 7 gulden uit Hollant en enige rentebrieven van met name genoemde personen, waarbij Truye Voet krijgt haar ouders huis, gelegen achter en voor met schuren en kelders, met de bongerd buiten de Smeepoert, gelegen "tegen die sypel aver, een half aandeel in het Spuelrebuss, een kamp land bij die Gruysen, genaamd de Hoghen Voet, een hoefje buiten de Smeepoert, 11 goudgulden uit de stadkist en enige rentebrieven van met name genoemde personen, Joffer Truye Voets zal haar broeders vrijen van 2 goudguldens 's jaars aan de stad te betalen, van 2/3 van 1 goudgulden 's jaars aan het weduwenhuyss, van 2/3 van een mud rogge aan Onss Liever Vrouwen gildenmeesters en van 2/3 van een Beierse gulden aan Sint Joeriëns gildemeesters te betalen. Gheerlich Voet geeft zijn broeder en zuster 9 goudgulden per jaar, omdat hij zijn heerlijke goed te Vierholten en wat hem van zijn oom Jacob Janssz. aangestorven is, zal behouden, terwijl Jan en Truye Voet eveneens de jaarrenten, die ze van hun oom geërfd hebben, zullen behouden.
Oorspr. ( Inv.no 70).
De zegels van de eerste 3 oorkonders zijn verloren, met een vermoedelijk bijbehorend los zegel van Jan Maryssz.
Datering:
1515 (October 27) in profesto Symonis et Jude apostolorum
Toegangsnummer:
0434 Huis Ter Schuur
Ga naar dit stuk:
Sywert van Wiinberghen, Gerrit van Spuelde, Gerrit Voet en Johan Maryssz. richten een magescheid op tussen Geerlich Voet, Jan Voet en joffer Truye Voets over de nalatenschap van hun ouders Derck Voets en Mechtelt, waarbij Geerlich krijgt het halve erf Wickzeler, gelegen in het ambt van Bernevelt, een erf te Spuelde, gelegen in het ambt van Armell, een half vierendeel in het Spuelderbuss, 3 molder rogge 's jaars van Ricolt Mombert Jans te Tellicht, 9 goudguldens uit de stadkist en enige rentebrieven van met name genoemde personen, waarbij Jan Voet krijgt het halve erf Esfelt, gelegen in het ambt van Bernevelt, een kamp land gelegen tussen "die twe sypelen teghen Sunte Jorriën aver", 1) 9 goudguldens 's jaars uit de stadkist, 6 stuivers Brabants 's jaars uit Evert Everts huis, 7 gulden uit Hollant en enige rentebrieven van met name genoemde personen, waarbij Truye Voet krijgt haar ouders huis, gelegen achter en voor met schuren en kelders, met de bongerd buiten de Smeepoert, gelegen "tegen die sypel aver, een half aandeel in het Spuelrebuss, een kamp land bij die Gruysen, genaamd de Hoghen Voet, een hoefje buiten de Smeepoert, 11 goudgulden uit de stadkist en enige rentebrieven van met name genoemde personen, Joffer Truye Voets zal haar broeders vrijen van 2 goudguldens 's jaars aan de stad te betalen, van 2/3 van 1 goudgulden 's jaars aan het weduwenhuyss, van 2/3 van een mud rogge aan Onss Liever Vrouwen gildenmeesters en van 2/3 van een Beierse gulden aan Sint Joeriëns gildemeesters te betalen. Gheerlich Voet geeft zijn broeder en zuster 9 goudgulden per jaar, omdat hij zijn heerlijke goed te Vierholten en wat hem van zijn oom Jacob Janssz. aangestorven is, zal behouden, terwijl Jan en Truye Voet eveneens de jaarrenten, die ze van hun oom geërfd hebben, zullen behouden.
Oorspr. ( Inv.no 70).
De zegels van de eerste 3 oorkonders zijn verloren, met een vermoedelijk bijbehorend los zegel van Jan Maryssz.
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
Regest
15. Bernt van Hackfort, stadhouder van de lenen van Bair, vanwege Johan, graaf van Egmondt, heer van Bair etc, beleent Gerlich Voet van Harderwick met de Vierholtschen tienden.
Oorspr. (Inv.no 111).
Het zegel van de oorkonder is verloren.
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende