Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: 0421x
beacon
377 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
4. Regesten der oorkonden en acten tot 1700
Regest
4 Willem Pellgrumssoon draagt over aan Johan ter Brake het halve erf en goed Tyodinck, zoals hetzelve aan Pelgrum, Willem's vader toe te behoren placht, en gelegen in de heerlijkheid van Selhem, onder Leesten bij Warnsveld. Ten overstaan van Willem van Bake, drost van het land van Zutphen
Datering:
1396 juni 24 [up sancte Jansdach baptiste to middezomer]
NB:
Inv.no. 130. Op perkament; van de afhangende zegels van den drost en den verkoper zijn slechts enkele brokstukken over.
Toegangsnummer:
0421 Huis Oolde
 
 
 
 
 
Inventaris
1. Huis Byssel
1.6. Geslacht Witten
1.6.4. Bezittingen
35 Rentebrief ten laste van jr. Johan Witten en zijn broeders en zuster, 1691. 1 charter
N.B. Zie reg.no. 159.
Regest
162 Jonckeren Johan Witten, burgemeester van Elburg, Henrick, Gerrit en Otto Witten, Aleijda Witten, bekennen schuldig te zijn aan Benjamin Potgieter en Anna van Brienen, echtelieden, een som van 1100 carolus gulden, jaarlijks te verrenten met 66 gulden.
Ten overstaan van Willem toe Water junior, burgemeester van Elburg, en Willem Oloffsen, geërfde van Veluwe, als getuigen
Datering:
1691 oktober 27
NB:
Inv.no. 35. Op perkament; gecancelleerd; ondertekend door 3 der gebroeders Witten, en door de 2 getuigen met 1 opgedrukt rood lak van de familie Witten en de uithangende zegels in groene was van de 2 getuigen.
Toegangsnummer:
0421 Huis Oolde
 
 
 
 
 
Inventaris
4. Regesten der oorkonden en acten tot 1700
Regest
162 Jonckeren Johan Witten, burgemeester van Elburg, Henrick, Gerrit en Otto Witten, Aleijda Witten, bekennen schuldig te zijn aan Benjamin Potgieter en Anna van Brienen, echtelieden, een som van 1100 carolus gulden, jaarlijks te verrenten met 66 gulden.
Ten overstaan van Willem toe Water junior, burgemeester van Elburg, en Willem Oloffsen, geërfde van Veluwe, als getuigen
Datering:
1691 oktober 27
NB:
Inv.no. 35. Op perkament; gecancelleerd; ondertekend door 3 der gebroeders Witten, en door de 2 getuigen met 1 opgedrukt rood lak van de familie Witten en de uithangende zegels in groene was van de 2 getuigen.
Toegangsnummer:
0421 Huis Oolde
 
 
 
 
 
Inventaris
1. Huis Byssel
1.6. Geslacht Witten
1.6.4. Bezittingen
32 Magescheidsbrieven tussen de kinderen van Johan Witten (1623) en tussen Adriaan Witten en Wolter van Brienen (1652), 1623; afschrift, en 1652. 1 charter en 1 stuk
N.B. Zie reg.nos. 103 en 121.
Regest
130 Adriaen Witten tot Wittenstein, drost des lands van IJsselmuiden, ter eenre, en Wolter van Brienen tot Byssel, als man en momber van Ida Witten, ter andere zijde, richten een erfmagescheid over de ouderlijke goederen op, waarbij jonker Adriaen voornoemd onder andere behoudt de havesathe tho Wittenstein en toebehoren
Datering:
1652 december 11
NB:
Inv.no. 32. Op papier; ondertekend door Adriaan Witten, Gerhart Witten, Johan Witten, Wolter van Brienen, Ida Witten, E. van Echten en Johan Schrassert.
Toegangsnummer:
0421 Huis Oolde
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende