Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: 0409x
beacon
838 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
3. Zakelijk
3.1. De heerlijkheid Keppel
3.1.1. Bestuur der heerlijkheid
3.1.1.2. Kerkelijke zaken
860 Acte waarbij de bisschop van Utrecht afbraak en herbouw van de kerk van Keppel goedkeurt, 1392 februari 18. 1 charter
N.B. Zie reg.nr. 122.
Regest
122 Florencius, bisschop van Traiectum, staat den pastoor en kerkmeesters van Keppel op hun verlangen toe, om de kerk en de toren van Keppel af te breken en te herbouwen, op voorwaarde, dat de nieuwe kerk wederom gewijd wordt
Datering:
1392 februari 18
NB:
Oorspr. (inv.nr. 860), met fragment van het zegel van den oorkonder, in rode was. Gedrukt: Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht LIV, blz. 72.
Toegangsnummer:
0409 Huis Keppel
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Zakelijk
3.1. De heerlijkheid Keppel
3.1.1. Bestuur der heerlijkheid
3.1.1.2. Kerkelijke zaken
893 Eigendomsbewijs voor de kerk van Keppel van 5 maldersaat land bij Horstelo in de parochie Keppel, 1350 augustus 18. 1 charter
N.B. Zie reg.nr. 24.
Regest
24 Wilhelmus "investitus" van de kerk van Keppel, verklaart gegeven te hebben ten behoeve van de pastoor en de priesters bij genoemde kerk, 5 molderzaad land boven Dunresloed gelegen, bij Horstelo in de parochie van Keppel, onder andere op voorwaarde dat de priester, die de missen leest, 4 Brabantsche munten zal ontvangen en de klokkenluider op St. Martinusdag eveneens
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Zakelijk
3.1. De heerlijkheid Keppel
3.1.1. Bestuur der heerlijkheid
3.1.1.2. Kerkelijke zaken
857 Copieboek, bevattende afschriften van oorkonden betrekking hebbende op de kerken van Keppel, 1333-1458. 1 deel
N.B. Zie reg.nrs. 12, 14-16, 18, 21-32, 34-39, 41-43, 46, 48-61, 64-66, 69-71, 74, 78, 80-95, 97, 98, 100-107, 109, 111, 113, 116, 132, 135, 137-142, 146-148, 151, 152, 155, 156, 159, 163, 165-167, 169A, 170, 173, 185, 194, 236, 259, 260 en 275.
De folio 31 en 32 zijn uitgescheurd. Voorin een inhoudsopgave op de namen der goederen. Als omslag heeft gediend inv.nr. 859.
Regest
70 Johan Becker, richter te Doesborch namens den hertog van Gelre, oorkondt, dat Henric Rovetassche en Jacob ten Raedelande zich garant stellen voor de overdracht, vermeld in den brief van gelijken datum (reg.nr. 69)
Datering:
1369 november 6 [op sunte Wilbrordus'avond]
NB:
Afschrift in inv.nr. 857, folio 26v.
Toegangsnummer:
0409 Huis Keppel
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Zakelijk
3.1. De heerlijkheid Keppel
3.1.1. Bestuur der heerlijkheid
3.1.1.2. Kerkelijke zaken
857 Copieboek, bevattende afschriften van oorkonden betrekking hebbende op de kerken van Keppel, 1333-1458. 1 deel
N.B. Zie reg.nrs. 12, 14-16, 18, 21-32, 34-39, 41-43, 46, 48-61, 64-66, 69-71, 74, 78, 80-95, 97, 98, 100-107, 109, 111, 113, 116, 132, 135, 137-142, 146-148, 151, 152, 155, 156, 159, 163, 165-167, 169A, 170, 173, 185, 194, 236, 259, 260 en 275.
De folio 31 en 32 zijn uitgescheurd. Voorin een inhoudsopgave op de namen der goederen. Als omslag heeft gediend inv.nr. 859.
Regest
24 Wilhelmus "investitus" van de kerk van Keppel, verklaart gegeven te hebben ten behoeve van de pastoor en de priesters bij genoemde kerk, 5 molderzaad land boven Dunresloed gelegen, bij Horstelo in de parochie van Keppel, onder andere op voorwaarde dat de priester, die de missen leest, 4 Brabantsche munten zal ontvangen en de klokkenluider op St. Martinusdag eveneens
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende