Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: 0406x
beacon
24 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Inventaris
5. Regesten
Regest
15 Philips, koning van Castilliën enz., verklaart, dat hij het huis den Hulckensteyn, gelegen aan den Rijn buiten de stad Aernhem, in leen heeft gegeven aan Cristoffel du Four na opdracht achtereenvolgens van Anthonis van Lalaingh, graaf van Hoichstraeten etc., en van Hendrick van Brederoede, heer tot Brederoede.
Gegeven int jaer ons Heren duysent vijffhondert ses ende tsestich den dry ende twintichsten dach des maents Novembris.
Oorspr. (Inv.nr. 7); met het geschonden zegel ven den oorkonder in roode was
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
Regest
14 Heindrick heer tot Brederode, vrijheer tot Vyanen, burggraaf tot Utrecht, heer ter Ameyden, Berghen en Toghe, draagt aan Christoffel du Four het huis Hulckesteyn c.a. over tegen een som van 3000 gulden, met recht van wederinkoop binnen 6 jaren.
Int jaer duysent vijffhondert tzestich end zesse.
Oorspr. (Inv.nr. 1); met het geschonden zegel van den oorkonder in roode was. Met de handteekening van den oorkonder
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
Regest
8 Burgemeesteren, schepenen en raad der stad Arnhem geven vidimus van de acte d.d. 1538 November 8.
Gegeven int jaer ons Heren, dusent vijffhondert negen ind vyertich opten acht ind twyntichsten dach Julii.
Oorspr. (Inv.nr. 28); met het stadszegel van Arnhem in groene was.
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
Regest
6 Wynant van Dornijnck en Herman Tengnagell (schepenen in Arnhem), oorkonden, dat heer Herman van Berck, heer Jan Brantsz, heer Jelis Brantsz, heer Cornelis Bleick en heer Wynant van Wagenyngen, priesters, hebben overgedragen aan meester Jan Harnysmaicker en zijn vrouw Stijn een boomgaard en huis, genaamd Lopenre Bergh, gelegen bij de Clyngelbeck aan den Rijnstroem, en drie stukken land, den Broetacker, het Wijlskempken en den Groetencamp, waaronder niet is begrepen het Bonijnckxweitje, gelegen bij Rosande.
Actum op Vridach nae sente Willibrordus' dach anno etc. acht ind dartich.
Gevidimeerd in den brief d.d. 1549 Juli 28
 
 
 
Pagina: 1