Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: 0404x
beacon
66 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
1.5. Bijlagen
1.5.1. Regesten
Regest
67. Kaerle Perrenot, proost en aartsdiaken der kerk van St. Jan te Utrecht, oorkondt dat Jost van Tyel de tienden tot Manen in het kerspel Ede, leenroerig aan de proosdij van St. Jan, met zijn toestemming tot waarborg heeft gesteld wegens de verkoop van het goed Hoekelom c.a. aan Henrick van Poelwiick, burgemeester te Arnhem.
Oorspr. en in afschrift (Inv. no. 217). Met het zeer geschonden zegel van de proost in rode was.
 
 
 
 
 
Inventaris
1.5. Bijlagen
1.5.1. Regesten
Regest
66. Rheyner van Wyhe, heer tot Hyrnen en burggraaf tot Nijmegen, oorkondt dat hij de bouwhof van Jacob van Gaelen, geheten Die Waey, gelegen in het kerspel van Boeningen in het Rijk, uit kracht van verwin heeft opgedragen aan Jacob Roeloffsz.
Oorspr. (Inv. no. 427). Met het iets geschonden zegel van Rheyner van Wyhe.
 
 
 
 
 
Inventaris
1.5. Bijlagen
1.5.1. Regesten
Regest
65. Johan van Herwynen en Mary, zijn vrouw, oorkonden voor erfpachters van Dromell, dat zij verkocht hebben aan Gherit Schoen een jaarrente van 9 gouden keizersguldens 's jaars uit een huis en hofstad, gelegen in het kerspel Dromell, genaamd Den Monickenhoff.
Oorspr. (Inv. no. 559). Met het zegel van Johan van Herwynen; die van zijn vrouw en de beide erfpachters Goert van Hoemen en Cornelis Wolf zijn verloren.
 
 
 
 
 
Inventaris
1.5. Bijlagen
1.5.1. Regesten
Regest
64. Thomas van Triest en Arnt Vyegh, schepenen te Nijmegen, oorkonden, dat Gadert Bartt, onderrichter, aan Lambert Valkenboreh, richter van Persyngen, vergund heeft om een volmacht te passeren, waarbij broeder Johan van Kalker, prior van het regulierenconvent van St. Cathrynen te Nijmegen, machtiging geeft tot het lossen van een kamp land, genaamd den Kleverkamp, gelegen in de heerlijkheid van Persyngen.
Oorspr. (Inv. no. 536). Met het zegel van Thomas van Triest; het andere zegel is verloren.
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende