Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: 0381x
beacon
178 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
4. Regestenlijst
Regest
78a Mette van den Berghe, vrouwe toe Bronchorst en Borckloe, weduwe, verkoopt aan Reynken Rasehorn een rente van 10 nalder rogge 's jaars, gaande uit de waterriolen te Erbeek.
Oorspr. (Inv. No. 221a), met het licht geschonden zegel van de oorkondster.
 
 
 
 
 
Inventaris
4. Regestenlijst
Regest
111 Joest, graaf tot Bronckhorst, heer tot Borckeloe, beleent Johan Heynck Cornelis' zoon met een stuk land, genaamd het Holtslach, gelegen in het kerspel Stenern, gelijk diens vader Cornelis Heynck dat in leen placht te houden.
In iaer unsers Herren 1518 up den 6 dach Julii.
a. Minuut (Inv. n°. 160).
b. Ongedateerd afschrift (van denzelfden tijd), (Inv. n°. 160), dat op 7 Juli gedateerd is.
 
 
 
 
 
Inventaris
4. Regestenlijst
Regest
91 Joist, heer tot Bronckhorst en tBorckelloe, beleent Johan den Rijcken als gemachtigde van Gent Yseren met het goed Quadewick in. het kerspel Steener aan den Tol dijk, dezen aangekomen van zijn broeder heer Andryess Yseren.
Anno XIX0.
Afschrift in Inv. n°. 147, fol. 39bis
 
 
 
 
 
Inventaris
4. Regestenlijst
Regest
56 Ghijsbert, heer tot Bronchorst en tot Borclo, geeft aan de bewoners van de stad Bronchorst verschillende met name genoemde voorrechten.
Ghegheven in den jaren ons Heren duesent vierhondert (ende twee ende tachtich altera die Sancti) Gregorii pape.
a. Oorspr. (Inv. n°. 1); de zegels van den oorkonder en van eenige inwoners van Bronchorst zijn verloren.
b. Ongedateerd afschrift (midden der 16e eeuw), (Inv. n°. 2).
c. Ongedateerd afschrift (18e eeuw), (Inv. n°. 1).
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende