Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: 0378x
beacon
431 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
1. Stukken betreffende de bezittingen van de heren van Borculo, het beheer hunner goederen en inkomsten, en de uitoefening der heerlijke rechten
1.3. Stukken betreffende de uitoefening der heerlijke rechten
1.3.5. Stukken betreffende heerendiensten
181 Akte, houdende een verklaring van den heer van Borculo, dat Goessen ten Luysenkate zich van den dienst met paard en wagen heeft vrijgekocht (1517; en brief, waarbij het goed van laatstgenoemde van diensten en tienden wordt vrijgesteld (1536). Afschriften, 1517 november 22 en 1536 mei 7. 2 stukken
N.B. Regesten 878 en 1002.
Regest
1002 Jost, graaf tot Brunckhorst, heer to Borckeloe, geeft aan Gossen to Losinckate voor diens vrijdom van diensten en tienden
Datering:
1536 mei 7
NB:
Afschrift (inv.no. 181), gecollationeerd door Gerhardt van Wullen, gerichtsschrijver van Borckeloe en notaris. In originali gecancelleerd.
Toegangsnummer:
0378 Heren van Borculo
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is
N.B. Deze stukken moeten tot het archief hebben behoord, maar het verband kan niet meer worden vastgesteld. Dat vele stukken in deze afdeling moesten worden verenigd, is een gevolg van het feit, dat het archief grotendeels is verloren gegaan en nog slechts uit fragmenten bestaat.
5.4. Stukken van verschillende aard
354 Huwelijkscontract tusschen Gert te Roskamp en Lize dochter van Johan schulte van den hof te Huppel, 1521 juli 31. 1 charter
N.B. Regest 911.
Regest
911 Evert van Lyntell, drost van de heerlijkheid en het ambt Brederfort namens Arndt, graaf van Benthem en tot Steynforden, heer tot Wevelinckhaven, oorkondt, dat Johan, schulte van den hof te Huppell, en zijn vrouw Elske, met zijn zoons Berndt en Hinrick, met toestemming van Mette van den Berghe, vrouwe tot Bronchorst en Borckelloe, weduwe, huwelijksvoorwaarden hebben gesloten met Gert then Roskampe voor hun dochter Lyse, aan wie zij de hof te Huppell medegeven, mits betalende aan de vrouwe van Borckelloe 2 kapoenen 's jaars en een bundel vlas
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is
N.B. Deze stukken moeten tot het archief hebben behoord, maar het verband kan niet meer worden vastgesteld. Dat vele stukken in deze afdeling moesten worden verenigd, is een gevolg van het feit, dat het archief grotendeels is verloren gegaan en nog slechts uit fragmenten bestaat.
5.4. Stukken van verschillende aard
353 Schepenakte van Groenlo betreffende een ingestelde rechtsvervolging tegen twee personen, die zich aan plundering en brandschatting in verschillende kerspelen hebben schuldig gemaakt, 1499 november 13. 1 stuk
N.B. Regest 769.
Regest
769 Henrick van Zuederhuys, richter te Grollo voor den hertog van Gelre, oorkondt, dat op verzoek van Giisbert van Naeme enige personen verklaringen afleggen omtrent brandschattingen in de tijd van hertog Adolph
Datering:
1499 november 13 ['s Wonsdaeges na sunte Marthensdaege commende in den winter]
NB:
Oorspr. op papier (inv.no. 353), met het opgedrukte zegel, onder een ruit, van den oorkonder.
Toegangsnummer:
0378 Heren van Borculo
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Stukken waarvan het verband met het archief niet duidelijk is
N.B. Deze stukken moeten tot het archief hebben behoord, maar het verband kan niet meer worden vastgesteld. Dat vele stukken in deze afdeling moesten worden verenigd, is een gevolg van het feit, dat het archief grotendeels is verloren gegaan en nog slechts uit fragmenten bestaat.
5.4. Stukken van verschillende aard
352 Akte, houdende afwijzing van een appèl van Johan ten Weghe, aangetekend tegen een uitspraak gedaan namens den heer van Borculo, 1492 november 6. 1 charter
N.B. Regest 727.
Regest
727 Gheryt van Voerden, richter der heerschap Boirckloe, verklaart, dat hem een appèl overhandigd is van Johan ten Weghe tegen Kerstken ten Velde als procurator van Frederyck, heer tot Bronckhorst en Boirckloe
Datering:
1492 november 6 [op Dynxedach nae alle Goedes helliggen daege]
NB:
Oorspr. (inv.no. 352), met de zegels van den oorkonder en van de keurnoten Henryck van Dyepenbroeck en Heerbert Voeckynck.
Toegangsnummer:
0378 Heren van Borculo
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende