Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: 0376x
beacon
143 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
4. Regesten
Regest
134 De notaris Jo. Joliannes' zoon instrumenteert, dat heer Cornelis Uuten Engh, kanunnik en scholaster van St. Peter tUtrecht, Henrick van Vierssen, landschrijver van Overbetouwe, machtigt, om voor Willem van Bronckhorst en van Batenborch, vrijheer tot Batenborch en Steyn, als leenheer, de making, vermeld in den brief d.d. 1554 April 16 (zie Reg. nr. 117) te herroepen.
Aldus gedaen tUtrecht ten huyse mijns openbaeren notaris ondersr. staende onder die Laeckensnijders, in den jaere ende ten dage voornt. (op huden den lesten Augusti anno XVe acht ende tzestich).
Oorspr. (Inv. nr. 81), met de onderteekening van den notaris en de onderteekeningen en zegels van Cornelis Uutcn Engh, Johan Taets van Ameronghen en Gherrit Poth in roode was.
 
 
 
 
 
Inventaris
4. Regesten
Regest
38 Johan van Brempt, richter te Batenborch, Loir en Horsschen, oorkondt, dat de jonker van Batenborch, na panding wegens door Johan Plicht en Derick Spijss verschuldigde rente, kooper wordt van het erf de Hueff, gelegen in het kerspel van Batenborch.
In den jair ons Heren dusent viffhondert ind vifftin op sunten Tomas' dach des Heiligen appostel.
Oorspr. (Inv. nr. 47), met het zegel van den oorkonder en de geschonden zegels van de schepenen Johan Gijsberts zoon en Johan van Diepenbeek in groene was.
 
 
 
 
 
Inventaris
4. Regesten
Regest
37 Johan van Brempt, richter te Batenborch, Loir en Horssen, oorkondt, dat de jonker van Batenborch, na panding wegens door Ott van Meken (sic) verschuldigde, rente, kooper wordt van 7 morgen land, in het gericht van Batenborch, genaamd de Hueffe.
In den jair ons Heren dusent vifhondert ind viftin op sunte Tomas' dach des Heiligen appostel.
Oorspr. (Inv. nr. 46), met de geschonden zegels van den oorkonder en van de schepenen Johan Gijsberts zoon en Johan van Diepenbeek in groene was.
 
 
 
 
 
Inventaris
4. Regesten
Regest
36 Johan van Brempt, ambtman te Batenborch, Loir en Horsschen, oorkondt, dat de broeders en zusters Hoits verkocht hebben aan Johan de leger een rente van 2 goudgulden 's jaars, gaande uit den hof te Flideren, gelegen in het kerspel van Loir.
In den jair ons Heren dusent vifhondert ind viftin op sunte Pantholeonis dach.
Oorspr. (Inv. nr. 78), met het geschonden zegel van den oorkonder in groene was.
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende