Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: 0372x
beacon
251 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
5. Regesten
N.B. De regestenlijst gaat tot 1590 April 20, den dag, waarop George van Arkel gestorven is; 5 dagen na den brand van het kasteel Ammerzoden.
Regest
178. Jan Petersz., schout, Peter Tonisz. en Cornelis Martensz. schepenen te Bunnick en Vechte, oorkonden, dat jonker George van Arckel, heer van Ammerzoden en jonker Vincent van lochorst, heer van Heemstede, een rente op 25 morgen en 31/2 hont land te Bunnick gevestigd hebben, ten bate van de regenten der Armen Noothulp binnen Utrecht.
Oorspr. (inv. no. 187). Met het zegel van Jan Peters; met eigenhandige onderteekening van George van Arkel, Vincent van Lokhorst en de beide schepenen.
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
N.B. De regestenlijst gaat tot 1590 April 20, den dag, waarop George van Arkel gestorven is; 5 dagen na den brand van het kasteel Ammerzoden.
Regest
169. Georgien van Arckel, heer tot Ammerzoden, Well, etc. en zijn echtgenoote jkvr. Anna van Lochhorst verklaren, dat zij van Wilger van Moerendaell, kanunnik van St. Pieter te Utrecht, een bedrag van 800 carolus guldens ontvangen hebben, waarvoor zij ten zijne bate een erfrente gevestigd hebben.
Oorspr. (inv. no. 187). Met het beschadigde zegel van George van Arkel in roode was.
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
N.B. De regestenlijst gaat tot 1590 April 20, den dag, waarop George van Arkel gestorven is; 5 dagen na den brand van het kasteel Ammerzoden.
Regest
162. Georgien van Arckel, heer tot Ammerzoden, Wol, etc. en zijn echtgenoote jkvr. Anna van Lochhorst, verklaren, dat zij een erfrente van 125 c carolus guldens op al hun goederen gevestigd hebben en dat zij hiertoe een bedrag van 2000 carolus guldens van Bernt van Coesfelt, secretaris van Campen en zijn echtgenoote jkvr. Caterina Schenck, bastaard van Toutenborch, ontvangen hebben.
Oorspr. (inv. no. 187). Het zegel van George van Arkel is verloren.
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
N.B. De regestenlijst gaat tot 1590 April 20, den dag, waarop George van Arkel gestorven is; 5 dagen na den brand van het kasteel Ammerzoden.
Regest
121. Keizer Ferdinand verheft Johannes Franciscus (d'Affaytadi) tot graaf van Ghistelle en zijn broeders Cosmus en Caesar tot graven van Soresina.
Afschrift uit 1635 (inv. no. 50) van D.J. van den Oever, secretaris in D(eil) en Zul(ichem), naar een afschrift van notaris J. de Roucq, die een afschrift van Maseau gebruikte
Datering:
1564 Januari 8 ((Datum in civitate nostra Vienna die octava mensis Januarii anno Domini millesimo quingentesimo sexagesimo quarto, regnorum nostrorum romani imperii trigesimo quarto, aliorum vero trigesimo octavo)
NB:
In hetzelfde inventarisnummer een nederlandsche vertaling van het afschrift van Maseau.
Toegangsnummer:
0372 Huis Ammerzoden
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende