Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: 0371x
beacon
54 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
5. Regesten
Regest
15 dis Guiesdaghs nae den Sonnendach Oculy. Johan van Ghent, richter in Duiffel, Jan Wegen en Henrick Vermoelen, schepenen tot Duiffelward, tot Keken en Bimmen, oorkonden, dat Michghiell van Ghenenss. en zijn vrouw Gherritken overdragen aan Henrick van der Hoevelick een stuk land, dat Groete Velt genaamd, groot 3 morgen, en een stuk land, groot 8 hont, gelegen in het kerspel Bimmen.
Oorspr. (inv.nr. 564), met het geschonden zegel van Johan van Ghent en het licht geschonden schepenzegel.
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
Regest
54 binnen der stadt Campen. Johan van Dorsten en zijn vrouw Joestken van Mullem erkennen verkocht te hebben aan Jurgen van Bucholtz, richter te Doesburch, hopman, en zijn vrouw Wilhelma van Erp 1/4 van het goed Coelvoet met de elsgriend en de visserij in de 0lde Issel, genaamd Coelvoets water en de segentoon of visserij in de Rechte Issel, genaamd het Sandeken, gelegen in de vrijheid van Campen, en de erven Schere, Collensandt met de welle en aanwas, Elskensbroeck, Vorderbroeck, het Lutteke Broecxken, Bilssmathe en het hoghe Karzandt met haar visserij in de Isulen, landgangen etc, gelegen in het gericht van Wilssem, met het recht in de visserij van de wedem.
Oorspr. (inv.nr. 633), met de handtekeningen van verkopers, kopers en secretaris van Campen. Met in dorso aantekeningen betreffende de betaling der koopsom, 1596-1601.
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
Regest
53 Reinhardt van Zeiler, zoon van Herman van Zeiler en Ermgardt van Heeckeren, en Margrieth van Ruwenoerdt, weduwe van Derick van der Hoevelich, dochter van wijlen Henrich van Ruwenoerdt en Heylwich Gruther, maken huwelijksvoorwaarden. Concept (inv.nr. 434).
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
Regest
52 Frederich Spiett en Johan van Oey, schepenen in der Duyffell der gerichtsbanken Duyffelwartt, Keken en Bymmen, oorkonden, dat Johan van Oey en zijn vrouw Jaexken Fullings elkander lijftochten in de goederen, door hen verworven bij akte d.d. 1592 oktober 1 (reg.nr. 51), waardoor deze akte is getransfigeerd.
Oorspr. (inv.nr. 576), met het schepenzegel.
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende