Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: 0328x
beacon
7 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Inventaris
2. Regesten
Regest
1247 Gerloch Puteller en Derick Doeys Pennynck, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Henrick Keppelman verkocht heeft aan heer Derick van Xancten, priester, rector der arme klerken te Doesborch in het Fraterhuis, een koohof in de Hoffstrate
Datering:
1503 augustus 14
NB:
Oorspronkelijk (inv.nr. 137) met de zegels der oorkonders in groene was. Dors. not.: De ortis in die Hofstraet. Jam tres domina edificate sunt in ortis supradictus.
Toegangsnummer:
0328 Arme Klerkenhuis te Doesburg
 
 
 
 
 
Inventaris
2. Regesten
Regest
738 Johan Haeck en Gerit van Trier, schepenen te Doesborch, oorkonden, dat Henric Vrijthof met zijn zoon Gerit en zijne dochter Griete verkocht hebben aan het Fraterhuis aldaar eene rente van een oud schild 's jaars, gaande uit hun huis en hof aan de Waterstrate, welk geld de bewoners van het Fraterhuis aan aalmoezen zullen besteden voor de ziel van broeder Steven Peters
 
 
 
 
 
Inventaris
2. Regesten
Regest
704 Herman die Boze, richter in het ambt Doesborch, oorkondt, dat Gerloch Steynken en zijne vrouwe Gertruyt verkocht hebben aan heer Henric van den Grave, priester, en de klerken in het Klerkenhuis te Doesborch eene rente van twee oude schilden 's jaars, gaande uit twee akkers land in den Bevermeerschen velde in het kerspel Angerlo
Datering:
1449 juli 1
NB:
Oorspronkelijk (inv.nr. 138) met de zegels van den oorkonder en van Gerloch Steynken in groene was. Dors. not.: Domui pauperum een oert schilds, tamen reliqua olim redempta sunt per commutationem agrorum.
Toegangsnummer:
0328 Arme Klerkenhuis te Doesburg
 
 
 
 
 
Inventaris
2. Regesten
Regest
451 Rolof van Vieracker en Wolter Snoy, schepenen te Doisborch, oorkonden, dat Gadert van Delff, Gerit Baers en Mr. Aernt van Delf, gebroeders, met Bye, hunne zuster, geschonken hebben aan den pastoor en de vicarissen in de kerk aldaar eene rente van eenen reynaldusgulden 's jaars, gaande uit een huis in het Cleyne Berchstraetken, onder voorwaarde eenre jaarlijksche memorie voor wijlen Hillegard van Delf, vrouw van Gadert voornoemd, en wijlen Gherit van Delf, hunnen zoon
 
 
 
Pagina: 1