Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: 0327x
beacon
308 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
7. Bijlagen
7.1. Regesten
Regest
1195 Kathrijn van Ghemen, eertijds vrouwe to Voirst, to Keppel etc., verklaart, het land, genaamd Blyfers Ganspoel, in het kerspel Angerloe aan den Ganspoel, dat door wijlen haren dienaar Derick van Angeroy aan de armen is vermaakt, en dat zij te hunnen behoeve in gebruik heeft gehad, over te dragen aan het Fraterhuis te Doisborch om daaruit jaarlijks elf rijnsche guldens uit te delen
 
 
 
 
 
Inventaris
7. Bijlagen
7.2. Brievenlijst
Regest
222 Harman Knoppert en Willem Hinckert brengen rapport uit over een door hen in opdracht van den Hertog op 8 maart 1537 (Donresdach post Oculi) verrichte gerechtelijke plaatsopneming en over een onderhoud met partijen, waarbij geen overeenstemming is bereikt
Datering:
(Na 1537 maart 8)
NB:
Oorspr. (inv.no. 84) op papier, met de eigenh. onderteekening der oorkonders,.
Toegangsnummer:
0327 Fraterhuis te Doesburg
 
 
 
 
 
Inventaris
7. Bijlagen
7.1. Regesten
Regest
965 Priesters en klerken van het Fraterhuis te Doesborch verklaren ontvangen te hebben van het Zusterhuis te Dotinchem een vergulden kelk met pateen, waarvoor zij 22 rijnsche guldens hebben betaald, met recht van inlossing voor hetzelfde bedrag
Datering:
1471 januari 22 [in crastino Sancte Agnetis]
NB:
Oorspr. (inv.no. 14) met de zegels van het Fraterhuis en het Zusterhuis in groene was, het eerste licht geschonden.
Toegangsnummer:
0327 Fraterhuis te Doesburg
 
 
 
 
 
Inventaris
7. Bijlagen
7.1. Regesten
Regest
1352 Burgemeesters, schepenen en raad der stad Doesborch oorkonden, dat het Fraterhuis aldaar met Albert Schaep eene dading heeft getroffen in een geschil over een uitweg van den Cleynen in den Groten Yssert, over een door het Fraterhuis vroeger gekochten weg
Datering:
1358 november 28 [op Donredach post Katherine virginis]
NB:
Oorspr. (inv.no. 84) met het stadszegel in groene was.
Door vocht beschadigd en ten dele onleesbaar.
Toegangsnummer:
0327 Fraterhuis te Doesburg
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende