Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: 0318x
beacon
427 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
6. Regesten
Regest
105 Johan van Oldenniell oorkondt verkocht te hebben aan proost en convent van Clarenwater een kampje land te Caten
Datering:
1479 maart 31 [woensdag na de heilige zondag Judica]
NB:
Inv.nr. 59. Zegels van oorkonder en zijn broer Engbert van Oldenniell, verloren.
Belendingen: tussen Maes Stevenss en het klooster, strekkende van het klooster tot de IJsseldijk.
Toegangsnummer:
0318 Klooster Clarenwater bij Hattem
 
 
 
 
 
Inventaris
6. Regesten
Regest
100 Morre Herachter en zijn vrouw Willem oorkonden dat zij verkocht hebben aan Johan Wolterssoen, pander te Epe en diens vrouw Stine een kamp land in het kerspel Epe van ongeveer vier molder
Datering:
1476 maart 15 [vrijdag na St. Gregoriusdag in de vasten]
NB:
Inv.nr. 32. Zegels van Gerrijt ter Coecken en Gerrijt Aerntssoen, omdat Morre en Willem geen zegel hebben, het tweede zegel is beschadigd.
Belendingen: oost het heetveld, zuid de straat, west ik, Morre, met mijn hofstede, noord Hadewich Herachter, aan de overkant van een straat.
Toegangsnummer:
0318 Klooster Clarenwater bij Hattem
 
 
 
 
 
Inventaris
6. Regesten
Regest
160 Herman van den Busch en Arendt van Holten, schepenen van Zwolle, oorkonden dat Steynken Becker en zijn vrouw Fenne, met haar man als momber, aan Aleydt weduwe van Wyllem Johanssoen een jaarrente van vijf gouden overlandse Rijnse guldens uit hun weer in de Sassenstraat verkocht hebben
Datering:
1518 augustus 30 [op maandag na Bartholomei apostoli sancti]
NB:
Inv.nr. 102. Zegels van de beide schepenen, het eerste zwaar, het tweede licht beschadigd.
Belendingen: tussen Johan van Herwerden en Jacob van Wye, strekkende van de steeg voor tot Johan [van Herwerden] achter.
Toegangsnummer:
0318 Klooster Clarenwater bij Hattem
 
 
 
 
 
Inventaris
3. Eigendommen
3.2. In Oversticht
3.2.01. Caten
59 Oorkonden waarbij Johan van Oldenniel en zijn vrouw Otte land in Cater marke verkopen aan het convent, 1455 en 1479; met retroactum, 1455. 3 charters
N.B. Reg.nrs. 78, 79 en 105.
Regest
105 Johan van Oldenniell oorkondt verkocht te hebben aan proost en convent van Clarenwater een kampje land te Caten
Datering:
1479 maart 31 [woensdag na de heilige zondag Judica]
NB:
Inv.nr. 59. Zegels van oorkonder en zijn broer Engbert van Oldenniell, verloren.
Belendingen: tussen Maes Stevenss en het klooster, strekkende van het klooster tot de IJsseldijk.
Toegangsnummer:
0318 Klooster Clarenwater bij Hattem
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende