Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: 0317x
beacon
220 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
1. Algemeen
13 Aantekeningen betreffende het klooster en het archief, ca. 1800. 1 omslag
N.B. Regesten 4-7, 10, 11, 18-21, 26-30, 34-38, 40, 41, 44, 54, 55, 58, 70, 79, 84.
O.a. een "Lijst der pergamenten brieven van het Convent Hulsbergen", met beschrijvingen van oorkonden 1468, 1478, 1505, 1506, 1523, 1542, 1543, 1548, 1548, 1556, 1556, 1559, 1570, 1576 Behalve mogelijk het charter van 1576 (inv.nr. 8?) komen deze akten niet in het cartularium (inv.nr. 1) of elders in het archief voor. Dat zou dus betekenen dat nog rond 1800 deze oorkonden aanwezig waren bij wat in 2000 is verworven; en dat, gezien de aanwezigheid van inv.nr. 8 in het in 1955 van het Seminarie te Apeldoorn verworven materiaal, de nu weer verenigde bestanddelen toen ook nog bij elkaar waren.
HIerbij ook een papiertje (ca. 1800) met de tekst "No. [niets ingevuld] Eene portefeuille met oude stukken, betreffende o.a. het klooster Hulsbergen, de stad Elburg, enz." Mogelijk is dit een restant van een catalogus van schrifturen in bezit van de familie Daendels of aangetroffen in het door deze familie in 1843 gekochte Hulsbergense goed.
Regest
4 Fredericus de Blanckenheim bisschop van Utrecht bevestigt het priviliege van paus Gregorius XI voor de broeders en zusters des gemene levens en geeft enige leefregels.
Datering:
1401 april 30, ultima april
NB:
Afschrift in inv.nr. 1 fol. 7-8, inv.nr. 16 en vermelding in inv.nr. 13.
Druk: Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht II (1875) 229-236 + vertaling (J.H. Hofman).
Regest: F.C. Berkenvelder, Zwolse regesten II (1983) nr. 599.
Toegangsnummer:
0317 Convent Sint-Hiëronymusberg of Hulsbergen bij Hattem
 
 
 
 
 
Inventaris
8. Bijlagen
8.1. Regesten
Regest
23 Gerrit Hengevelt en zijn vrouw Wobbe verkopen hun erf met huis en hof waar zij wonen bij het convent in het kerspel Heerde, omtrent 8 mudzaad groot, tevoren gekocht van Sweder Henrickss van Hernen en nog een stuk vrij land te Wapenveld, op de Wildecamp 3 mudzaad groot, die de broeders van Sweder in pacht houden, en nog een kamp land in Heerderkerspel in Wapenvelder Broek in de Rosendoms herp (?) van 8 hondt, onverlet de tijns van de proost van Deventer.
Datering:
1493 juni 4, op St. Bonifaciusavond de heilige martelaar en zijn gezellen
NB:
Afschrift op papier in inv.nr. 27.
Wobbe verzoekt Gherrijt haar man te zegelen, die Sweder vraagt mee te zegelen, alsmede de erfgenamen Hermen Hengevelt en Bernt Hengevelt en Bette, kinderen van Gerrit en Wobbe en Hermen Stevens, man van Bette, die samen Henrick Tijdekens verzoeken te zegelen.
Belendingen: 1. met het oosten settet (?) op de wetering, in het land van de broeders, met het zuiden aan de Avelgunne en kolck in d’Heetvelt, metten westen aan land van de broeders en noordwaarts aan Jan Bentincks land; en 3. oostwaarts Heyle Scakels, zuidwaarts aan de weg, westwaarts aan Egbert in den Hagen en noordwaarts aan Lubbert Mertens land.
Toegangsnummer:
0317 Convent Sint-Hiëronymusberg of Hulsbergen bij Hattem
 
 
 
 
 
Inventaris
8. Bijlagen
8.1. Regesten
Regest
20 David de Burgundie, bisschop van Utrecht bekrachtigt de stichting van de vicarie gedaan op 15 januari 1468.
Datering:
1468 februari 17
NB:
Zie reg.nr. 19. Vermelding in inv.nr. 13 sub 1.
Historisch Centrum Overijssel, 1085 St.Hieronymusbergklooster te Hulsbergen, inv.nr. 1, chartercollectie 468.02, reg.nr. 03263; getransfigeerd door die akte.
Zegel van de oorkonder; op de pliek getekend: J. de Slusa. Druk: Lindeborn, Historia Episcopatus Daventriensis 458.
Toegangsnummer:
0317 Convent Sint-Hiëronymusberg of Hulsbergen bij Hattem
 
 
 
 
 
Inventaris
8. Bijlagen
8.1. Regesten
Regest
9 Notaris Warnerus N. geeft op verzoek van Constantius Borre, landdeken van Veluwe afschrift van de akte waarbij Heer Henricus de Bueckholt, kanunnik van St.Pieter te Utrecht en plebaan van Arnhem, en Bernhardus de Heerdt, landdeken van Veluwe en plebaan van Dijderen, afschrift geven van de akten van 1401 april 30 en 1407 augustus 20.
Datering:
1421 april 8, indictie 14, hora vesperarum vel quasi, pontificaat van paus Martinus V, 4e jaar
NB:
Onvolledig afschrift in inv.nr. 24.
De notaris is waarschijnlijk Warnerus Glasemaker, die in 1402 aangesteld werd als pauselijk notaris en stadssecretaris van Zutphen was.
Toegangsnummer:
0317 Convent Sint-Hiëronymusberg of Hulsbergen bij Hattem
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende