Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: 0307x
beacon
143 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
6. Bijlage
6.1. Regestenlijst
Regest
78 Vicarissen van Sunte Walburgen te Arnhem maken bekend, dat zij aan priores en convent van Bethaniën in erfpacht gegeven hebben een stuk land bij den heiligen boom aan de Velpsche straat tegen 1 molder rogge en 2 pachthoender 's jaars
Datering:
1457 september 11 [Gegeven int jaer onss Heren dusent vierhondert soeven ende viifftich, des Sonnendages na Onser Liever Vrouwen dach nativitas]
NB:
Oorspr. (Inv.no. 45). Met de geschonden zegels va Godefridus Gademans en Wolterus Tolhuys, procuratoren der vicarissen van Sint Walburg, en van het convent van Bethaniën in groene was.
Toegangsnummer:
0307 Kapittel van Sint-Walburg te Arnhem
 
 
 
 
 
Inventaris
6. Bijlage
6.1. Regestenlijst
Regest
143 Deken en kapittel van Sanct Walburgen te Arnhem verleenen volmacht aan Albert Hoeffzmyt, kanunnik en rentmeester dier kerk, en aan Henrick van Lambalch, procureur voor het adellijk gericht van de bank te Kesteren, voor het invorderen van aan het kapittel verschuldigde pachten en tienden
Datering:
(15)80 september 2 [Datum bynnen Arnhem op der vryheit Sinte Walburgen vurss., den tweden Septembris, anno etc. tachtentich]
NB:
Oorspr. op papier (Inv.no. 97). Het opgedrukte secreet-zegel van het kapittel is verloren.
Toegangsnummer:
0307 Kapittel van Sint-Walburg te Arnhem
 
 
 
 
 
Inventaris
6. Bijlage
6.1. Regestenlijst
Regest
142 Deken en kapittel van Sanct Walburgen te Arnhem verpachten voor 6 jaar aan Aelbert Hermens zoon en zijn vrouw Gryet een hofstede te Setten, genaamd op Eldt, tegen 215 daalders 's jaars
Datering:
1580 mei 28 [Actum opten XXVIII Maii, anno XVc und tachtentich]
NB:
Oorspr. op papier (Inv.no. 23). Met de onderteekening der partijen.
Hieronder staat aangeteekend, dat de heeren van Sint Walburg van Aelbert Hermans zoon 100 daalders ontvangen hebben en hem een zekere korting toestaan, "28 Junii anno 80" (1580).
Toegangsnummer:
0307 Kapittel van Sint-Walburg te Arnhem
 
 
 
 
 
Inventaris
6. Bijlage
6.1. Regestenlijst
Regest
141 Deken en kapittel van Sint Walburgen te Arnhem gaan een overeenkomst aan met Aelbert van Leeuwen, scholtis der dorpen Maurick, Riiswick en Ravesway, betrekkelijk de invordering van aan genoemd kapittel verschuldigde achterstallige jaarrenten
Datering:
1579 october 9 [Actum den negenden October, anno XVc negen unde tzoeventich]
NB:
Ongedateerd afschrift (16de eeuw) op papier (Inv.no. 8).
Toegangsnummer:
0307 Kapittel van Sint-Walburg te Arnhem
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende