Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: 0306x
beacon
579 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inventaris
7. Regesten
7.1. 1185-1350
Regest
33 Broeder Jacobus de Deynemarken, commandeur van het Gasthuis van St. Johannes van Jeruzalem in Utrecht, en meester Gherardus de Colonia, commendator van het Gasthuis in Arnhem, verklaren, dat Reynaldus, graaf van Gelria, hun heeft gegeven het patronaatsrecht van de kerk van Spankeren, de kerk zelf en een verblijf in zijn kasteel Neyenbeyke, hetwelk in het vervolg St. Janswaard (Insula Beati Johannis) zal heeten, met nog een jaarrente van vijftig ponden, waarvoor de Orde in St. Janswaard twee broeders-priesters zal houden om den dienst te doen, zooals de Graaf zal bevelen
Datering:
1310 december 5 [[in vigilia beati Nycholai episcopi]]
NB:
Oorspr. (Inv.no. 468), met de zegels der beide oorkonders, waarvan het eerste zeer geschonden.
Gedrukt in: J. Delaville le Roulx, Cartulaire général des Hospitaliers de St. Jean de Jérusalem, IV, 4911.
De giftbrief van graaf Reinald d.d 1307, die men in dit archief zou verwachten, berust in het Hertogelijk Archief (GldA, 0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen, inv.nr. 34); cf. Nijhoff, Gedenkwaardigheden I, no. 89). Mede in verband met den brief d.d. 1323 juni 2, bestaat de mogelijkheid, dat de brief d.d. 1307 niet is uitgevaardigd.
Toegangsnummer:
0306 Commanderij van Sint-Jan te Arnhem
 
 
 
 
 
Inventaris
7. Regesten
7.4. 1451-1500
Regest
385 Ott van den Gruythuse en Johan van den Walle, schepenen te Arnhem, oorkonden, dat Ott van den Gruythuse voornoemd als huismeester van het St. Peters-gasthuis te Arnhem en heer Gerit Smaelfelt, priester, provisor van dat Godshuis, hebben overgedragen aan Giisbert van Wagensfelt een halven hof buiten de Riinpoort, waar het Godshuis van St. Johan aldaar de andere helft van heeft
Datering:
1468 augustus 23 [[op sente Bartholomeus' avondt des heiligen apostels]]
NB:
Oorspr. (Inv.no. 197); de zegels der oorkonders zijn verloren.
In dorso: "Desen brief ons gegeven Herman Brouwer anno 1537 maart 7, beheltelic oft saecke waer dat tot eenigher tiit gheen ordinis priisters en waeren tot den huysen binnen Aernhem ingecleet ofte professiit, alsdan soe sal desen voerscreven hof comen op sinte Anthonis-gasthuys die een helft ende die ander helft op sinte Peters-gasthuys, tot der tiit toe, dat daer wederom ordinis priisters resideren.".
Toegangsnummer:
0306 Commanderij van Sint-Jan te Arnhem
 
 
 
 
 
Inventaris
7. Regesten
7.5. 1501-1580
Regest
576 Heer Joachim Crab, prior, en heer Henrick Saelmaecker, priester van de Orde van St. Jan te Arnhem, verpachten vanwege de pitanciën aan Arndt van Mouwick en diens vrouw Christina 5 hond land te Elden, aan de Weem bij de kerk
Datering:
1580 februari 21 [[op St. Petersavent ad Cathedram]]
NB:
Oorspr. (Inv.no. 260) op papier, onderteekend door de beide verhuurders, waarvan de tweede teekent als Henricus Ephippiarius.
Het stuk is een chirograaf.
Toegangsnummer:
0306 Commanderij van Sint-Jan te Arnhem
 
 
 
 
 
Inventaris
7. Regesten
7.5. 1501-1580
Regest
575 Philips Flach von Schwartzenburgk, grootmeester der Orde van St. Johan in de Duytschen Landen, verklaart heer Philips van Rosenbach, commandeur der Orde te Arnheim, Nimmagen en Borcken, receptor in de Nederlanden, te machtigen 300 thaler op te nemen en daarvoor de goederen der Orde te mogen verpanden voor niet langer dan 3 jaar
Datering:
1579 september 28 [[Geben in unserem Cammere Magistral Haus Heimbach]]
NB:
Afschrift (Inv.no. 39), met een verklaring betreffende de oorspronkelijke handteekening.
Toegangsnummer:
0306 Commanderij van Sint-Jan te Arnhem
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende