Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: 0270x
beacon
6 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Inventaris
5. Regestenlijst
Regest
6 (Ma)ria van Witenhorst, weduwe van Frederick Torck, beleent Steven van Rossem, heer van Poederooien en Nivelt, met landerijen onder (Aelst, genaamd Goderscampken, de Thyensheuvel) en de Koyewerdt.
Ghegheven int jaer ons Heeren (1568 den 23 November).
Datering:
1568 November 23
NB:
Oorspronkelijk (inv.nr. 21), met het geschonden zegel van de oorkondster.
Het charter is zwaar beschadigd, en aangevuld uit inventarisnummer 17, folio 4v.
Toegangsnummer:
0270 Heerlijkheid Nederhemert 2
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regestenlijst
Regest
5 Kairle, hertog van Gelre etc., geeft zijn goedkeuring aan de bepalingen betreffende den lijftocht van leengoederen in de acte van huwelijksvoorwaarden van heer Joist van Hemert, ridder, en Anna van Vlodorp.
Ghegheven int jaer ons Heeren dusent vierhondert soeven en de tnegentich des Vridages na onss Heeren Hemelfaertzdach
Datering:
1497 Mei 5
NB:
Oorspronkelijk (inv.nr. 38); met een fragment van het zegel van den leenman Johan van Bronckhorst Henrickszoon; die van den oorkonder en van den leenman Wilhem van Aeswiin, erfhofmeester, zijn verloren.
Toegangsnummer:
0270 Heerlijkheid Nederhemert 2
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regestenlijst
Regest
4 Johan van Rossem, zoon van heer Johan, ridder, heer tot Zoelen, belooft Johan, heer tot Hemert, ridder, die voor hem borg gebleven is bij Bartolt Hack, schadeloos te zullen houden.
Ghegheven int jaer ons Heeren dusent vierhondert soeven ende ....... des Vridages nae sunte Martensdach in den wynter
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regestenlijst
Regest
3 Gadert die Houwe, Dirick Spronc, Walter van Selbeck en Engelbert Geliszoon oorkonden, dat heer Johan, heer van Hemert en tot Doerenwert, hen voor de schade, aan hun goederen geleden wegens de Clevische veede, korting op hun pachten toegestaan heeft.
Ghegheven int jaer ons Heeren dusent vierhondert ende neghen en de tsestich op Sunnendach na onser Lieve Frauwendaige Purificationis Marie
 
 
 
Pagina: 1