Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: 0124x
beacon
51.405 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regest
3613 Van het Hof aan den drost in de Lymers ter ondersteuning van het verzoek van Hans Bitter om hem zijne tarwe te laten volgen
Datering:
1573, januari 31
Toegangsnummer:
0124 Hof van Gelre en Zutphen
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Regest
2992 Missive van het Hof aan den Schout van Nijkerk, dat de uitspraak tusschen Evert Meuss en Elbert Meuss c.s. is bepaald op 30 januari a.s.
Zie No. 3022
Datering:
1568 januari 23
Toegangsnummer:
0124 Hof van Gelre en Zutphen
Inventarisnummer:
990
 
 
 
 
 
Regest
1030 Missive van het Hof aan den drost. Zoo Henrick van Morsseler den kamp lands, gen. Fredericks camp, niet heeft aangesproken, strekt zijn verwin zich daartoe niet uit en moet Hollick Elbertss in het bezit daarvan worden gehandhaafd
Datering:
1550 december 11
Toegangsnummer:
0124 Hof van Gelre en Zutphen
Inventarisnummer:
985
 
 
 
 
 
Regest
2893 Missive van het hof aan den ambtman van Nederbetuwe. Wanneer inderdaad Anna Torck, vrouw van Fred. van Voirst, Frans van Zweeten tot schatbeurder heeft aangesteld, gelijk de ambtman op 9 februari* aan het hof heeft geschreven, moet hij de door haar gedane pandkeering niet toelaten maar met de peinding voor het restant van het aandeel van Zoelen voortgaan. (Zie brief van 6 maart No. 2888).
Zie brief van 21 maart No. 2903 en antwoord van 23 maart.
*Zie brief no. 2875.
Datering:
1555 maart 13
Toegangsnummer:
0124 Hof van Gelre en Zutphen
Inventarisnummer:
812
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende