Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
beacon
113.210 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 8
 
 
Inventaris
6. Stukken niet behorend tot dit archief of waarvan het verband met dit archief onduidelijk is
6.2. Stukken waarvan het verband met het archief onduidelijk is
5198 Stukken betreffende het geschil tussen Dirk van Bronckhorst en Batenburg, landdrost van Kleef, namens zijn moeder, en zijn tante Margaretha vrouwe van Broekhuizen, inzake de nalatenschap van heer Evert van Wilp, ridder, en diens zuster Belia van Wilp, vrouwe van Middachten. Met retroacta betreffende de erflaters en Belia’s echtgenoot, heer Arnold van Middachten, 1465-1507. 1 band
Regest
1698.1-0006 Andries van Visschenich (Fischenich, tegenwoordig onder Keulen) genaamd Bell (Horbell, tegenwoordig onder Hürth), en de gebroeders Johan en Wijnand Schellart van Obbendorf verklaren aan Dirk van Bronckhorst en Batenburg, vrijheer van Reymberch en Groensfelt (Gronsveld) en heer tot Honnepell (Hönepel), drost van het Land van Kleef de betaling schuldig te zijn voor het aan hen overgedragen aandeel van diens moeder in de nalatenschap van Evert van Wilp en Belia, diens zuster en de jaarlijkse rente te zullen betalen die (Fye) van Broekhuizen daaruit heeft.
 
 
 
 
 
Inventaris
6. Stukken niet behorend tot dit archief of waarvan het verband met dit archief onduidelijk is
6.2. Stukken waarvan het verband met het archief onduidelijk is
5198 Stukken betreffende het geschil tussen Dirk van Bronckhorst en Batenburg, landdrost van Kleef, namens zijn moeder, en zijn tante Margaretha vrouwe van Broekhuizen, inzake de nalatenschap van heer Evert van Wilp, ridder, en diens zuster Belia van Wilp, vrouwe van Middachten. Met retroacta betreffende de erflaters en Belia’s echtgenoot, heer Arnold van Middachten, 1465-1507. 1 band
Regest
5198.1-0005 Dirk van Bronckhorst en Batenburg, vrijheer van Reymberch en Groensfelt (Gronsveld) en heer tot Honnepell (Hönepel), drost van het Land van Kleef belooft om indien Fye (van Broekhuizen) nog leeft, de akte over te geven waarin zijn moeder instemt met zijn overdracht aan Andries van Visschenich (Fischenich, tegenwoordig onder Keulen) genaamd Bell (Horbell, tegenwoordig onder Hürth) en de gebroeders Johan en Wijnand Schellart van Obbendorf van haar deel van de nalatenschap van Evert van Wilp en Belia, diens zuster, afstand doet van al haar rechten en aan Fye en haar erfgenamen vrijwaring belooft.
 
 
 
 
 
Inventaris
2. Graven, later hertogen, van Gelre, graven van Zutphen
2.14. Karel van Egmond
N.B. * 1467, hertog van Gelre en graaf van Zutphen (1477-1483) 1492-1538, overl. 1538, zn. van Adolf van Egmond en Catharina van Bourbon; tr. 1518 Elisabeth van Brunswijk-Lüneburg (1494-1572), dr. van hertog Hendrik VII en Margaretha van Saksen.
Zijn testament bevindt zich niet in dit archief maar wel in het Österreichisches Staatsarchiv: AT-OeStA/HHStA UR LUK 189, in druk: A.P. van Schilfgaarde, 'Het testament van hertog Karel van Gelre en zijn afstammelingen', Bijdragen en Mededelingen Gelre LI (1950) 30-34. Een gedeeltelijk Nederlands afschrift bevindt zich in de Universiteitsbibliotheek Groningen, vgl. Dezelfde, 'Nadere gegevens over het testament van hertog Karel van Gelre en zijn afstammelingen', Ibid. LVI (1957) 199-211. Voor zijn geboortehoroscoop zie inv.nr. 1698 en de aantekeningen daarbij.
2.14.2. Algemeen
N.B. Zie ook GldA, 0002 Leenkamer van Gelre en Zutphen, inv.nr. 11, fo. 141-179: aantekeningen van het verhandelde in de hertogelijke raad, 1514-1515.
1738 Ingekomen stukken en minuten of concepten van uitgaande brieven en van uitgevaardigde akten, z.j. en (1492)-1538. 1 omslag
N.B. Voor een specificatie van de stukken zie de regesten hieronder. De nrs. 2456, 2467, 2472, 2476, 2482, 2490-2491 en 2526-2527 ontbreken en zijn op enig moment verplaatst.
Regest
1738.01-0072 Instructie van (hertog Karel) voor meester Doctor Tilman Slecht, Andries van Vissenich (Fischenich, tegenwoordig onder Keulen) genaamd Bell (Horbell, tegenwoordig onder Hürth) en heer Peter van den Bosch, kapelaan voor het door dezen te voeren overleg met de aartsbisschop van Keulen.
Datering:
(1492)
NB:
Concept: inv.nr. 1738 (nr. 2516-3). Datering: vgl. inv.nr. 1696 fo. 2vo (regesat 1696.01-0002). In de instructie wordt melding gemaakt van de inzet van de aartsbisschop voor de belening van de hertog met Gelre en Zutphen.
Toegangsnummer:
0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
 
 
 
 
 
Inventaris
6. Stukken niet behorend tot dit archief of waarvan het verband met dit archief onduidelijk is
6.2. Stukken waarvan het verband met het archief onduidelijk is
5198 Stukken betreffende het geschil tussen Dirk van Bronckhorst en Batenburg, landdrost van Kleef, namens zijn moeder, en zijn tante Margaretha vrouwe van Broekhuizen, inzake de nalatenschap van heer Evert van Wilp, ridder, en diens zuster Belia van Wilp, vrouwe van Middachten. Met retroacta betreffende de erflaters en Belia’s echtgenoot, heer Arnold van Middachten, 1465-1507. 1 band
Regest
5198.1-0008 Margariete, dochter van Dirk van Arnhem, ridder, weduwe van Adriaan van Broekhuizen, ridder, draagt de heerlijkheden Rosande en Wilp en de overige goederen die Belia van Wilp, weduwe van Arnold van Middachten, had nagelaten en die deze had geërfd van haar broer Evert van Wilp, over aan Andries van Vysschenych (Fischenich, tegenwoordig onder Keulen) genaamd Bell (Horbell, tegenwoordig onder Hürth) en diens vrouw Adriaan.
Datering:
1506 maart 17
NB:
Afschrift: inv.nr. 5198 9e en 10e stuk (resp. ten overstaan van de rechter van Arnhem en Veluwezoom en de erfhofmeester en drost van het Rijk van Veluwe). Regest: Nijhoff, Gedenkwaardigheden VI, 546.
Toegangsnummer:
0001 Graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen
 
 
 
Pagina: 8