Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten
Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
beacon
113.966  regesten
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
N.B. Alle door Sloet genummerde stukken, deels alleen in afschrift in het cartularium, plus enkele ongenummerde verwijzingen.
5.05. 1401-1425
Regest
421x Lambert Scaep, richter Doetinchem, lude Welken van Killer, Wychman Eeltinck, dat Griete weduwe en Esken ter Wanthorst gaf voor ziel man en kinderen gehele land Schollecamp met toebehoor in Osell tussen Bethlehems land en erfnisse Brandemaet en die Scholleberch, schut op stegen naar Hoghenwonder, aan kerk Etten
Datering:
1421 december 31 (In den yare ons Heren dusent vierhondert twie ende twintich des naesten wonsdags na Krystmisse)
NB:
Het inventarisnummer is gelijk aan het regestnummer.
Toegangsnummer:
0314 Klooster Bethlehem bij Doetinchem
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
N.B. Alle door Sloet genummerde stukken, deels alleen in afschrift in het cartularium, plus enkele ongenummerde verwijzingen.
5.09. 1501-1525
Regest
756x Wolterus de Heerde aan Bethlehem over vicarie in Steenderen
Datering:
1520 augustus 26
NB:
Het inventarisnummer is gelijk aan het regestnummer.
Toegangsnummer:
0314 Klooster Bethlehem bij Doetinchem
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
N.B. Alle door Sloet genummerde stukken, deels alleen in afschrift in het cartularium, plus enkele ongenummerde verwijzingen.
5.08. 1476-1500
Regest
637x Burgemeesters, schepenen en raad van de stad Doesburg oorkonden, dat zij als collatoren van de vicarie van het altaar van St. Marie en St. Laurencius hun goedkeuring gehecht hebben aan de ruil, aangegaan tussen de proost van Belhem en Johannes Rover, vicaris van genoemd altaar, van een erfrente van 2 heerenponden 's jaars uit het goed Yperen in het kerspel Drempt en een rente van 5 oort rijnsguldens 's jaars uit Goltssmytz maetken in het kerspel Angerloe tegen een half veldslag, grenzend aan het land van Belhem
Datering:
1482 juli 8 (Int tjair ons sHeren duesent vyrhondert twe ind tachtentich ipso die Kylianii martiris)
NB:
Het inventarisnummer is gelijk aan het regestnummer. Met extract op papier (concept?) inhoudende, dat de magistraat van Doesburg met belanghebbenden, in tegenwoordigheid van de commandeur (van het huis te Dieren), overeengekomen is, dat de kerkmeesters van de stad Doesburg gedurende 4 jaren de bovenvermelde rente van 5 oort Rijnsguldens zullen uitbetalen aan proost en convent van Bethlehem en daarna aan heer Johannes Rover, priester en vicaris, in die Kyliany, in anno Domini etc. LXXXII.
Toegangsnummer:
0314 Klooster Bethlehem bij Doetinchem
 
 
 
 
 
Inventaris
5. Regesten
N.B. Alle door Sloet genummerde stukken, deels alleen in afschrift in het cartularium, plus enkele ongenummerde verwijzingen.
5.05. 1401-1425
Regest
419x Lambert Lensinck en Bele, zijn echtgenote, verklaren, dat zij aan Johan ter Horst en Griete, zijn echtgenote, één tournoois en 1 schepel rogge 's jaars verschuldigd zijn uit de Nuerde. Het geld op St. Maarten, het graan op Petri ad Cathedram, en verklaren verder geen tijns of tiend of schuld? schuldig te zijn
Datering:
1421 mei 25 (up Sancte Urbanusdach des heligen pawes)
NB:
Het inventarisnummer is gelijk aan het regestnummer. Vergelijk inv.nos. 419, 469 en 513.
Toegangsnummer:
0314 Klooster Bethlehem bij Doetinchem
 
 
 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal