Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via MijnStudiezaal!

Uw zoekacties: Lodewijk Willem de Fockert in kwaliteit van gemachtigde van ...
xRegesten
U kunt zoeken
- in beschrijving (zoeken)
- anders (uitgebreid zoeken)

Belangstelling?
De originele brieven/akten kunnen in de studiezaal van het Gelders Archief worden ingezien.

Om te kunnen aanvragen, noteer:
- naam van het archief (eventueel toegangsnummer)
- inventarisnummer: het inventarisnummer staat in het NB of in de tekst van het regest (meestal tussen haakjes). Soms is er een apart veld inventarisnummer waarop u kunt doorklikken
- regestnummer/briefnummer (staat vóór de samenvatting)

Meer weten?
Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.
Regesten
>
Zoektermen
 
 
Regest51 Lodewijk Willem de Fockert in kwaliteit van gemachtigde van Johan Matthias Singendonck van Diden en Maria Wilhelmina Christina Elizabeth van der Brugghen e.l, mitsgaders van Elizabeth Maria Hermina Singendonck, wonende te Nijmegen, luid volmacht, op 23-04-1801 voor de Leden van het gemeentebestuur der stad Nijmegen gepasseerd, voorts als gemachtigde van Adriaan Jacob Willem van Dielen en Johanna Singendonck e.l., wonende onder de gerechte van Oostbroek en de Bilt, en Willem Singendonck, wonende te Dieden, bij volmacht, op 30-04-1801 voor schepenen van den Haag gepasseerd, zijnde constituanten erfgenamen van wijlen Isabell Adelheid Singendonck, in leven weduwe van wijlen Leonard de Casembrood, verklaart dat zijn vnd. principalen in een stedige en volle erfkoop verkocht hebben en dat hij overzulks bij dezen in naam van dezelve zo voor hen zelf en als alle tezamen de rato caverende voor de absente medeerfgenamen Christiaan en Diederik Jan Singendonck cedeert, transporteert en in volle en onwederroepelijke eigendom opdraagt en overgeeeft aan en ten erfelijke behoeve van Mr Derk Gaijmans en deszelfs ehevrouwe Johanna Petronella Clasina van Reede een huis en erve, staande binnen deze stad op het Zand, voormaals geweest zijnde de behuizing en gemakken zo tot de oude Rekenkamer, Leengriffie en voorts Conzergerie gehoord hebbende, met de hof, beek, schuur en stal en verder getimmer tot op de eerste muur van het Courier, zoals dezelve in juli 1649 namens de provincie Gelderland aan wijlen J. Wijnbergen is opgedragen en vervolgens door des overledenen weduwe Casembrood nagelaten is en thans door de e.l. kopers bewoond wordt; [enz.] en bekent van de volle kooppenningen, zo hiervan als van de hof langs de Sabelspoortswal, welke mede binnen deze stad, doch op 's Hoves territoir gelegen is en ter plaatse locaal getransporteerd zal worden, zich tezamen bedragende een somme van 20000 gl., tot genoegen voldaan en betaald te zijn; [enz.];
Datering:
20-06-1801
Folio:
336r-337r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
449 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  
U kunt dit stuk raadplegen in de studiezaal van Gelders Archief.
U heeft daarvoor de volgende gegevens nodig:
Archiefnummer:2003
Inventarisnummer:449
]
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS