Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via MijnStudiezaal!

Uw zoekacties: Diverse charters/diverse aanwinsten
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Losse archivalia
Inventaris
1. Gelderland
2. Elders in Nederland
6 Vrederich van den Berghe, heer van Grebben, belooft aan Johan van Groessen, dat hij, wanneer het huis in de heerlijkheid van Grebben mocht worden afgelost of verkocht, hem al het goed dat Johan op het Grebben heeft, zeven mijlen van Grebben zal doen leveren, 1365 oktober 31 (up Alerheilgenavent). 1 charter
N.B. Oorspronkelijk. Het zegel van de oorkonder ontbreekt. Voorheen 0243 Charterverzameling, inv.nr. 2999.
0510 Diverse charters/diverse aanwinsten
Inventaris
2. Elders in Nederland
6 Vrederich van den Berghe, heer van Grebben, belooft aan Johan van Groessen, dat hij, wanneer het huis in de heerlijkheid van Grebben mocht worden afgelost of verkocht, hem al het goed dat Johan op het Grebben heeft, zeven mijlen van Grebben zal doen leveren, 1365 oktober 31 (up Alerheilgenavent). 1 charter
N.B. Oorspronkelijk. Het zegel van de oorkonder ontbreekt. Voorheen 0243 Charterverzameling, inv.nr. 2999.
1646 Brieven van Joost van Cranevelt aan de momber te Roermond en aan zijn dochter Maria, 1584. Afschriften, 1584 of kort daarna. 2 stukken
N.B. Genoemd in de inventaris van 2000 Oud archief Arnhem van P. Nijhoff (blz. 381):
"1584, 1585 Briefwisseling tussen Alexander van Parma, ter eener, en Joost van Cranevelt en Jakob van Berck, raden, ter andere zijde, gecommitteerd tot de administratie der justitie en politie binnen Zutphen, namens de koning van Spanje.
Oorspronkelijke brieven en minuten, met bijlagen, instructiën enz., waaruit blijkt, dat de genoemde commissie groot bezwaar maakte dien post te aanvaarden. Voorts brieven van J. van Cranevelt aan den momber te Roermond, over het onhoudbare van zijn toestand te Zutphen, over de belegering van Antwerpen enz., en aan zijne dochter Maria, gehuwd met Alonso Perea op 't huis Nederharen, die in dienst van Verdugo stond. Alles in het boek IV, no. 153-158." Dit zijn de nrs. 157 en 158 uit die beschrijving.
"boek IV" is bij Nijhoff "Een cartularium", Tweede afdeling nr. 13. Blijkbaar is die band losgemaakt. Veel stukken daaruit zijn in de huidige inv.nrs. 153-410 terechtgekomen (correspondentie van de magistraat). De inv.nrs. 292 en 293 bevatten de correspondentie uit 1583 en 1584. Daarin komen wel stukken voor die op dezelfde manier genummerd zijn (door Nijhoff?), ook uit de reeks 153-158, maar dat zijn andere stukken. Waar de nummers 153-156 terechtgekomen zijn is niet te achterhalen. Qua inhoud horen ze niet in het Oud archief Arnhem thuis, eerder in het Algemeen Rijksarchief in Brussel.
3. Buiten Nederland
Kenmerken
Datering:
1291-1816
Auteur:
Rijksarchief in Gelderland, K.J.W. Peeneman
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS