Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Klooster Clarenwater bij Hattem
0318 Klooster Clarenwater bij Hattem

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Beknopte geschiedenis van het klooster
4. Archief en inventaris
5. Literatuur
6. Bijlagen
Inventaris
6. Regesten
0318 Klooster Clarenwater bij Hattem
Inventaris
6.
Regesten
117 Aernt van den Zande, Reyner van den Zande, Aernt van Wamel en Gerrijt ter Coecken oorkonden dat zij een magescheid hebben gemaakt tussen de kinderen van Johan Wolterssoen en diens vrouw Stine, als volgt
Wolter Iohanssoen zal twee schuldbrieven delgen, de eventuele overige schulden zullen gelijkelijk over de kinderen verdeeld worden; voorts krijgt hij het ambt van Epe met huis, hof en schuur en twee kampen land, namelijk Clarencamp en Reynkenscamp en nog twee kampen land gekomen van Morre Herachter en Henrick Conyncks erve op Borger Eng en Quakenbruggen erve en hij moet de rente betalen die Gosen Opperhorst daaruit heeft en ook zal Wolter instaan voor de borg Dirck van den Broecke;
Johan Iohanssoen krijgt Kelreweerts hofstede en een kwart van de roggelanden op Emster Eng;
Gerrijt Iohanssoen krijgt een stuk land in Emster Broek en de Veencamp en ook een kwart van de roggelanden op Emster Eng;
Rotger Iohanssoen krijgt vier morgen land te Veessen en een jaarrente van een oude schild uit Veessen Gaarde en een molder rogge uit Hodden Kynder erve te Epe, maar Rotger zal aan Gosen Iohanssoen jaarlijks drie molder rogge geven, vrij te maken met 30 gouden Rijnse guldens;
Dirick Iohanssoen krijgt Henrick Evertsens kampken en een jaarrente van een molder rogge uit Hodden Kynderen erve te Epe;
Swene van den Broicke krijgt tot haar medegave het Nieuwe Slag en een kwart van de roggelanden op Emster Eng;
Lijsebeth van Raeden krijgt tot haar medegave een half deel holts te Gortel en als men Henrick van Raeden en zijn vrouw Lysebeth vrijen wil, krijgt zij uit het erf te Apeldoorn geheten de Holhorst alles wat Johan van Buenyngen op de Holhorst heeft toegezegd buiten nadeel van Henrick en Lysebet, uitgezonderd een jaarrente van twee gulden;
Nyese van der Echt krijgt de Olde Weem in het kerspel Oene en het laatste kwart van de roggelanden op Emster Eng

Kenmerken

Datering:
1358-1616
Auteur:
C. van Heel
 
 
 

Contact

location Westervoortsedijk 67-D
     6827 AT Arnhem
     (parkeerplaats aan de
     Mercatorweg)

E-mail Contactformulier
Telefoon  Telefoon
calender2 Openingstijden studiezaal