Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Katholieke Volkspartij (KVP), afdeling Arnhem

2344 Katholieke Volkspartij (KVP), afdeling Arnhem

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Geschiedenis van de archiefvormer
Inventaris
2.3.12 Bijlage
Inhoudsopgave en klapper op de verslagen die de afdeling Arnhem van het Centrum voor Staatkundige Vorming van de KVP in de jaren 1949-1959 over de bestudering van politieke en maatschappelijke onderwerpen aan het bestuur van het centrum te 's-Gravenhage heeft uitgebracht. Zie inv. nr. 34 van het archief van de Afdeling Arnhem van de KVP.
2.5.2. Klapper
2344 Katholieke Volkspartij (KVP), afdeling Arnhem
Inventaris
2.3.12 Bijlage
2.5.2.
Klapper
Adoptie 1950-02-13
Bedrijfsgezondheidszorg 1955-10-24
Bedrijfsorganisatie, Verbreiding van de 1957-02-06
Bedrijfsrechtspraak, Richtlijnen wettel. regeling 1949-12-20
Bejaarden en invaliden, Maatregelen t.b.v. 1952-06-16
Belofte, Eed en 1952-12-15
Bijbelonderwijs op de Openbare school 1954-12-20
Bloedschande, Rechtspos. kinderen uit overspel en 1951-10-15
Brede basis (Politieke samenwerking in Nederl.) 1956-02-20
Eed en belofte 1952-12-15
Eenheid van Katholieken, Politieke 1953-01-19, 02-02, 02-20
Emigratiebeleid 1952-10-06
Erfrecht, Huwelijksgoederen- en 1954-10-25
Europa, Integratie, eenheid en verdeeldheid in 1951-02-12
Geboorteregeling 1956-02-02
Gemeenteraad, Taak en bevoegdheden van de 1955-01-21
Gezondheidszorg, Grondslagen wettelijke regeling 1950-01-16
Huurbelasting, Eventuele wenselijkheid van een 1955-07-12
Huwelijksgoederen- en Erfrecht, 1954-10-25
Indische Nederlanders, Het vraagstuk der 1952-04-25
Invaliden, Maatregelen t.b.v. bejaarden en 1952-06-16
Investeringen, Financiering van de 1956-06-04
Kaderwetgeving, Aanbevelingen Machtigings- en 1950-06-26
Katholieken, Politieke Eenheid van 1953-01-19, 02-02, 02-20
Kiesstelsel: evenredige vertegenw. of districten 1953-12-21
Kinderbijslag 1957-05-06
Kleuteronderwijs, Wettelijke regeling 1950-06-14
Kunstgezelschappen, Subsidiëring van 1952-03-05
KVP, Verhouding plaatsel. afdelingen Centrum en 1952-02-27
Kwekersrecht, Aard van het 1957-03-02
Landbouwwet, Voorontwerp 1955-05-12
Machtigings- en Kaderwetgeving, Aanbevelingen 1950-06-26
Onderwijs, Lerarenopl. Voorber. Hoger en Middelb. 1958-02-13
Ontslagrecht 1955-03-08
Openbare school, Bijbelonderwijs op de 1954-12-20
Ouderdomsverzekering, Verplichte 1950-03-20
Overheidsbedrijven (behandeling onduidelijk) 1952-11-15
Overheidsvoorlichting 1959-02-02
Overspel en bloedschande, Rechtspos. kinderen uit 1951-10-15
Pachtwetgeving, Herziening 1950-11-13
Politieke samenwerking in Nederl. ('brede basis') 1956-02-20
Schoolgezondheidszorg december 1958
Staten-Generaal, Samenstelling en werkwijze v/d 1951-12-17
Stichtingen 1952-07-21
Successiewet, Ontwerp- 1951-06-11
Televisiebestel en televisiebeleid 1954-07-19
Volkscredietwezen, Overheid en 1956-10-08
Volkshuisvesting 1950-04-24
Vrouw, Arbeid van de gehuwde 1950-10-02
Vrouw, Opheffing handelingsonbekwaamheid gehuwde [kennisname]
Vrouw, Overheidsmaatregelen arbeid van de 1951-04-02
Westen en overig Nederland, Verhouding tussen het 1958-02-03
Woningbouwcorporaties 1957-06-11
Zelfstandigen, Sociale voorzieningen voor 1953-11-18
Ziektekostenvoorziening 1958-03-18

Kenmerken

Datering:
1948-1980
Auteur:
J.P. Vredenberg