Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Gasthuizen en gilden in Arnhem

2001 Gasthuizen en gilden in Arnhem

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Auteursrechten en andere rechten
2. Openbaarheid en citeren
3. Voorwoord
4. Gasthuizen en fundatiën
5. Gilden, schutterijen en vendels
Inventaris
4. Kaarten en tekeningen
2001 Gasthuizen en gilden in Arnhem
Inventaris
4.
Kaarten en tekeningen
3. Kaartboek van alle aan het St. Catharinae gasthuis toebehoorende landerijen, vervaardigd door Niclaes en Isack Geelkerck, 1635, (gekleurd), 1 deel. Inv. no. 558.
Deze atlas bestaat uit de hierna onder a-r genoemde bladen. Van het blad ƒ is een ongedateerde copie (18de eeuw) na het oorspronkelijke blad gebonden, terwijl van het blad k een door Niclaes Geelkerck in 1642 gemaakte copie bijgebonden is. Achter de bladen komen telkens min of meer uitgebreide geschiedkundige mededeelingen over de verschillende aan het gasthuis behoorende goederen voor. De opmetingen der kaarten zijn in 1634 door de beide Geelkercken geschied.
a. Arnhemmer Enk, Arnhemsche Broek en IJseloord (fol. 4).
b. De Dorck (tusschen Arnhem en Velp), (fol. 8).
c. Velp (fol. i o).
d. Velp (fol 12).
e. Velp (fol 14).
f. Beekhuizen (fol. 16).
g. Beekhuizen, copie (fol. ija).
h. Worth-Rheden (fol. zo).
i. Apeldoorn (fol. 24).
j. Bennekom en het Veen (fol. 28).
k. Wageningen (fol. 32).
l. Wageningen, copie (fol. 320).
m. Elst (fol. 40).
n. Elden (fol. 44).
o. Elden (fol. 48).
p. Driel (fol. 52).
q. Slijk-E wijk (fol. 60).
r. Zetten (fol. 64).

Kenmerken

Datering:
(1335) 1395-1929
Auteur:
D.P.M. Graswinckel