Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Familie Van Rhemen

0481 Familie Van Rhemen

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Onderdelen van het archief
3. Inventarisatie
0481 Familie Van Rhemen
Inleiding
3.
Inventarisatie
In 1848 publiceerde de heer J.J.E.F. Schröter, vroeger aan het Rijksarchief te 's-Gravenhage werkzaam geweest, een "Beknopt verslag" van het archief der familie Van Rhemen, berustende op de Geldersche Toren te Spankeren. Het resultaat van zijn inventarisatie-arbeid, in 1846 op uitnodiging van de familie Van Rhemen begonnen, is neergelegd in een inventaris, chronologisch ingericht, van ongeveer 700 nummers, welke inventaris in 1955 door de heer W.C. Th. Zimmerman, wiens moeder de laatste baronnesse Van Rhemen was, aan het Rijksarchief ten geschenke werd gegeven (Zie 0910 Familie Van Rhemen; Varia, ongeïnventariseerd). Behalve een zeer summiere beschrijving der toen door hem aangetroffen archiefstukken heeft de heer Schröter ook lijsten gemaakt van de op de Toren berustende handschriften in folio en in quarto. De nummers van zijn inventaris heeft Schröter op de stukken in rode inkt neergeschreven, (zie Versl. R.O.A. 1899, blz. 362).
In 1899 heeft R.G.S. baron van Rhemen van Rhemenshuizen zijn archief in bruikleen gegeven aan het Rijksarchief in Gelderland; zijn weduwe, geboren barones van Grotthuss, legateerde het in 1925 aan genoemd Rijksarchief.
Door dr. J.S. van Veen, toen ambtenaar bij het Rijksarchief in Gelderland, is van het archief, dat veel groter omvang bleek te hebben dan door de heer Schröter beschreven, een inventaris vervaardigd, die nog steeds in gebruik is en volgens welke het archief is opgesteld. De inventaris Van Veen lijdt aan het euvel dat aan veel in die jaren vervaardigde beschrijvingen kleeft, doordat daar een indeling is toegepast, welke de oorspronkelijke samenstelling van het archief niet tot haar recht doet komen.
Behalve de persoonlijke stukken over leden van het geslacht Van Rhemen, bevinden zich tal van stukken over niet verwante naamgenoten en aanverwante geslachten in het archief, waarvan ze het zg. persoonlijk gedeelte uitmaken. Verder vindt men daarin vele archivalia betreffende de openbare betrekkingen, door leden van het geslacht bekleed.
Het zakelijke gedeelte wordt gevormd door stukken betreffende de zeer verspreid liggende bezittingen, voornamelijk in Gelderland en Overijssel gelegen.
ad b. De Geldersche Toren is eerst in 1764 na het overlijden van Willem van Broekhuysen in bezit van de familie Van Rhemen gekomen (van Gerrit Jan van Rhemen en Penna Helena Aleyda van Broekhuysen, zuster van Willem vnd.), die tevens daardoor vele stukken over het geslacht Van Broekhuysen verkreeg benevens een aantal administratieve gegevens over dit bezit en andere aan dit geslacht toekomende bezittingen.
ad c. De genealogische collectie is in hoofdzaak samengesteld door drie opeenvolgende Van Rhemens, nl. Steven (1565-1644), zijn zoon Steven Gerhard (1615-1676) en diens zoon Steven Unico (1645-1719). De eerste is de auteur geweest van de 5 delen genealogie (0908 Familie Van Rhemen; Handschriften, inv.nr. 6), de tweede van de befaamde collectie in 19 delen en portefeuilles (inv.nr. 7) en van verschillende andere collectanea, terwijl de jongste Van Rhemen zich beijverd heeft tal van indices te maken op het werk van zijn vader en zijn grootvader en op allerlei genealogische en historische werken, in zijn bibliotheek aanwezig, en een grote hoeveelheid aantekeningen heeft nagelaten over de meest uiteenlopende onderwerpen, zonder dat hij er toe gekomen is een behoorlijke orde aan te brengen zoals zijn voorouders dit gedaan hebben.
Steven Gerhard van Rhemen, wiens fraaie hand gemakkelijk te onderscheiden is van de zeer slordige van zijn vader en het kleinere en meer puntige schrift van zijn zoon, heeft een genealogie Van Rhemen vervaardigd (0908 Familie Van Rhemen; Handschriften, inv.nr. 1), waarin hij alle bewijsplaatsen vermeld heeft. Behalve naar de losse stukken uit hetzelfde inventarisnummer verwijst hij naar de “litterae genealogice” (0908 Familie Van Rhemen; Handschriften, inv.nr. 70).
De inventaris van Van Veen is intact gelaten; de beschrijvingen zijn opnieuw geordend. Een vrij groot aantal stukken, door de Van Rhemens als curiosa verzameld, is als varia achteraan geplaatst.
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1252 - 1826
Auteur:
J.S. van Veen, A.P. van Schilfgaarde
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS