Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Familie Van Dam van Brakel

0379 Familie Van Dam van Brakel

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

beacon
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Geschiedenis
3. De archieven
4. Bijlagen
Inventaris
1. Stukken van persoonlijke aard
1.2. Bijzonder
1.2.3. Geslachten waarvan leden vóór het geslacht Van Dam eigenaar zijn geweest van heerlijkheid en huis Brakel c.a
N.B. Het geslacht Wilhelmius, waarvan eveneens leden (als laatsten vóór het geslacht Van Dam) eigenaar van Brakel zijn geweest, is opgenomen in de rubriek Verwante geslachten (sub 1.2.2.4.11)
1.2.3.1. Geslachten Van Aeswijn/Van Mathenesse
N.B. Antoinette van Aeswijn 1649-1669, vrouwe van Brakel, tr. 1666 Gijsbert van Mathenesse c. 1645-1670. Zie genealogische staten 7 en 8. Zie voor dit echtpaar ook Kort, Archief familie Van Matenesse, inv.nr. 125-139.
519 Register met afschriften van leenakten van goederen der familie Van Aeswijn-van Ulft, c. 1370-1541, (tweede helft 16e eeuw). 1 deel
N.B. De akten zijn ten dele chronologisch ingeschreven. Ze zijn ontleend aan een leenprotokol van de echtelieden Reyner van Aeswijn en Agnes van Ulft en van Agnes als weduwe, en aan oudere leenaktenboeken die in hun bezit zijn geweest. Het merendeel der bedoelde lenen heeft waarschijnlijk de leenkamer van het huis Ulft gevormd, welk huis in 1453 zonder leenkamer door Frederik van Ulft is verkocht aan Willem, heer van den Bergh.
Het moet behoord hebben tot het archief der familie Van Aeswijn, dat door vererving aan het geslacht Van Hardenbroek is gekomen. (Blijkens een notitie achterin is het boek in 1834 gevonden in een kist op het huis Hardenbroek.)
Het leenboek is in 1925 ontvangen van het Staatsarchiv in Düsseldorf. Daar is het misschien terechtgekomen ingevolge het feit, dat er enkele leengoederen in voorkomen die op
Duits grondgebied waren gelegen. De meeste lagen binnen de grenzen der huidige provincie Gelderland (zie Verslagen 's Rijks Oude Archieven 1925, p. 116 en 117). Zie ook Kort, Archief familie Van Matenesse, inv.nr 1171.
i
0379 Familie Van Dam van Brakel
Inventaris
1. Stukken van persoonlijke aard
1.2. Bijzonder
1.2.3. Geslachten waarvan leden vóór het geslacht Van Dam eigenaar zijn geweest van heerlijkheid en huis Brakel c.a
1.2.3.1. Geslachten Van Aeswijn/Van Mathenesse
519
Register met afschriften van leenakten van goederen der familie Van Aeswijn-van Ulft, c. 1370-1541, (tweede helft 16e eeuw). 1 deel
N.B. De akten zijn ten dele chronologisch ingeschreven. Ze zijn ontleend aan een leenprotokol van de echtelieden Reyner van Aeswijn en Agnes van Ulft en van Agnes als weduwe, en aan oudere leenaktenboeken die in hun bezit zijn geweest. Het merendeel der bedoelde lenen heeft waarschijnlijk de leenkamer van het huis Ulft gevormd, welk huis in 1453 zonder leenkamer door Frederik van Ulft is verkocht aan Willem, heer van den Bergh.
Het moet behoord hebben tot het archief der familie Van Aeswijn, dat door vererving aan het geslacht Van Hardenbroek is gekomen. (Blijkens een notitie achterin is het boek in 1834 gevonden in een kist op het huis Hardenbroek.)
Het leenboek is in 1925 ontvangen van het Staatsarchiv in Düsseldorf. Daar is het misschien terechtgekomen ingevolge het feit, dat er enkele leengoederen in voorkomen die op
Duits grondgebied waren gelegen. De meeste lagen binnen de grenzen der huidige provincie Gelderland (zie Verslagen 's Rijks Oude Archieven 1925, p. 116 en 117). Zie ook Kort, Archief familie Van Matenesse, inv.nr 1171.
Omvang:
deel

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga

Kenmerken

Datering:
1321-1963
Auteur:
J. den Draak, A. Houtkoop, F.F.J.M. Geraedts