Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Huis Aerdt
x0371 Huis Aerdt

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

0371 Huis Aerdt
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Geschiedenis van het Huis Aerdt en zijn bewoners
3. Geschiedenis van de familie Van Hugenpoth tot Aerdt
4. Geschiedenis en verantwoording van de inventarisatie
4.1. Archief van het huis Aerdt
0371 Huis Aerdt
Inleiding
4. Geschiedenis en verantwoording van de inventarisatie
4.1. Archief van het huis Aerdt
Tot eind van de oorlog heeft het archief op het huis Aerdt berust, waar omstreeks 1900 Jhr. Sasse van Ysselt ervan gebruik gemaakt heeft voor zijn beschrijving der "heerlijkheid" Aerdt.
In 1945 bleek door inkwartiering van Duitse soldaten en arbeiders der O.T. (= Organisation Todt) het archief in grote wanorde te zijn geraakt. De pachter Fierkens had het toen in kisten gepakt en in zijn stal in veiligheid gebracht. Een aantal stukken waren echter door de arbeiders der O.T. ontvreemd, waarvan door bemiddeling van de heer A. Tinneveld te Didam een gedeelte weer kon worden opgespoord. In 1946 gaf de eigenaar, Jhr. mr. G. de Kuyper, het archief in bewaring aan het Rijksarchief in Gelderland.
Aan de hand van een 19e-eeuwse summiere inventaris bracht de adjunct-archivist P.D. Keijmel een zeer voorlopige ordening aan (vgl. inv.nrs. 658 en 519). De materiële toestand van het archief kan het best worden omschreven door de mededeling, dat bij deze ordening een nest dode muizen in de archivalia werd gevonden.
Ernstiger dan de klonten klei, de uitwerpselen van muizen en de - lichte - aantasting door vocht en muizenvraat, bleek bij de definitieve inventarisatie, die eind 1956 ter hand werd genomen, de wanorde te zijn, waarin het archief verkeerde. Geen enkel dossier bleek meer intact te zijn, de opschriften op de pakken correspondeerden zelden met de inhoud. Zeer veel moeite en tijd heeft het daardoor gekost enig inzicht te krijgen in de financiële administratie, die vrij ingewikkeld was. Het was dan ook niet steeds mogelijk uit te maken of kwitanties en andere stukken bij de particuliere administratie behoorden, dan wel bij de administratie van de Bylandse Waard of die voor de werken aan het Bylands Kanaal. Evenzo leverde de verwarde administratie en afrekeningen tussen A.W.J.J. van Hunenpoth en zijn broers en zusters grote moeilijkheden op.
Veel gemak werd echter ondervonden van specificatiën (zie inv.nr. 658) van de inhoud van dossiers, waarvan de stukken allen genummerd waren. Hierdoor was het mogelijk vele stukken terug te brengen in de dossiers, waar zij toe behoorden, hetgeen zonder deze specificatiën onmogelijk zou zijn geweest
De inventaris vertoont de gebruikelijke indeling in een persoonlijk en een zakelijk gedeelte. Vooraf gaat een algemeen gedeelte, waarin men vindt de stukken afkomstig van de "heren" van Aerdt als dijkgraaf van Aerdt en als voornaamste geërfde in Herwen, Aerdt en Pannerden. Voorts de archivalia afkomstig van G.F. van Hugenpoth en zijn zonen A.W.J.J. en O.M.T.A. van Hugenpoth, als overopzieners van de werken in en bij het Bylands Kanaal, overopzieners van de Herwense Kruis- en Inlaagdijken, en als administrateurs van de Bylandse Waard.
In het zakelijk gedeelte is een territoriale indeling gevolgd, waarbij het bestuur en beheer van Aerdt de voorrang kreeg, gevolgd door het archief van Bimmen en Hengmeng.
De persoonlijke stukken van het geslacht Van Hoevelick, de voormalige eigenaren van Bimmen en Hengmeng, zijn geplaatst aan het slot van het persoonlijk gedeelte.
De regestenlijst loopt tot 1600, een willekeurig gekozen jaar.
Zoals bij de meeste archieven, zijn ook hier enige oude inventarissen van het archief aanwezig (geplaatst onder inv.nr. 658). Bij controle bleken verscheidene stukken, in deze 18e-eeuwse inventarissen vermeld, te ontbreken Of dit te wijten is aan de bemoeiingen van de arbeiders der O.T. met het archief, of dat zij reeds voordien verdwenen zijn, valt niet op te maken.
Eveneens bleken enige door Jhr. Sasse van Ysselt in zijn publicaties vermelde stukken niet meer aanwezig te zijn, waaronder de akten van belening door de graven van den Bergh. Op welke wijze deze stukken uit het archief zijn weggeraakt, is eveneens onbekend.
4.2. Archief van de familie van Hugenpoth tot Aerdt
5. Aanwijzingen voor het gebruik
6. Literatuur
Inventaris
1. Algemeen gedeelte
2. Persoonlijk gedeelte
3. Zakelijk gedeelte
4. Varia
5. Regesten
Kenmerken
Datering:
1323-1881
Auteur:
R. Wartena
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Adres
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem
(parkeerplaats aan de Mercatorweg)
telephone  Telefoon
email  Contact

Openingstijden studiezaal

Disclaimer
Privacy statement