Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: ORA Veluwe en Veluwezoom
x0203 ORA Veluwe en Veluwezoom

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

0203 ORA Veluwe en Veluwezoom
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Het Landdrostambt Veluwe
3. De archieven van de Protocolhouders
4. Inventarisatie
5. Literatuur
6. Bijlage
0203 ORA Veluwe en Veluwezoom
Inleiding
6. Bijlage
Dat noch daer en boven in het Quartier van Veluwen voorn. sal werden gehouden een apert Gerecht over saeken raekende de Jaght, de Personen daer toe gequalificeert, ende de excessen die daer innen soude mogen werden gecommitteert welck Gericht bestaen sal uyt vijf Adelijcke Personen, die daer toe by den Erf-Stadt houder in der tijdt sullen werden geëligeert, uyt de Jonckeren van het Veluwse Quartier voorschreve, soo wel nu als oock successevelijck by verlatinge, vorderinge ofte overlijden van die gene die daer toe verkoren sijn geweest, en dat in het voorsz. Gericht d'eerste sal wesen de Jagermeester van Veluwen voorschreven, die oock de saecken tot den voorschreve Jacht al daer berechten sal, sonder nochtans present te mogen sijn, ofte eenigh advijs tegeven in de saecken daer inne sy aen klagen ofte geinteresseert soude mogen sijn, ende dat het betreffende de voorsz Jaght bij den Erf-Stadt houder in der tijdt soodanige Reglementen met communicatie van de Ridderschaps des Quartiers van Veluwen voornoemt sullen werden gemaeckt, als de selve sal oordelen te behoren.
Uit: Ordre ende Reglement waer nae de Regeringe des Furstendoms Gelre ende Graefschaps Zutphen in het toekomende sal worden beleyt. (1675).
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1418-1812
Auteur:
H.L. Driessen
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Adres