Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: ORA Stad Doesburg
x0145 ORA Stad Doesburg

Archieftoegang

Hier vindt u de inventaris van een archieftoegang. Hierin staat beschreven welke stukken zich in dit archief bevinden. 
 
Het nummer dat voor de titel van het archief staat is het toegangsnummer van dit archief. Het nummer dat voor de beschrijving van een stuk staat is het inventarisnummer. 
  • Bij ‘Kenmerken’ vindt u algemene informatie over dit archief
  • Bij ‘Inleiding’ vindt u achtergrondinformatie over dit archief, denk hierbij aan de openbaarheid, de archiefvormer en de oorsprong en opbouw van het archief.
  • Bij ‘Inventaris’ vindt u de lijst met beschrijvingen van stukken die zich in dit archief bevinden. 

Hoe zoekt u door een archieftoegang?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Onder ‘Gevonden archiefstukken’ verschijnen de beschrijvingen van stukken uit dit archief waar deze term in voorkomt. Om te zien in welk deel van het archief deze stukken zitten klikt u op ‘Inventaris’. Dor telkens te klikken op het woord/de woorden die vetgedrukt worden weergegeven komt u uit bij de (met geel gemarkeerde) zoektermen. 

Welke archieftoegangen heeft het Gelders Archief?

Bekijk het Archievenoverzicht  om te zien welke archieven zich in het Gelders Archief bevinden. Deze zijn niet allemaal geïnventariseerd en beschikbaar voor inzage. Als er geen inventarislijst beschikbaar is, is dit archief helaas nog niet in te zien. 
 

 

0145 ORA Stad Doesburg
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
1. Openbaarheid en citeren
2. Archief en inventarisatie
Inventaris
1. Stukken betreffende de criminele rechtspraak
N.B. Het "imperium in criminalibus" kwam toe aan het Hof, als opvolger van de Landsheer. Dit liet zich binnen stad, schependom en richterambt vertegenwoordigen door de richter, die binnen stad en schependom recht van apprehensie van alle vreemde personen had. Indien de Magistraat een niet-burger arresteerde was hij verplicht, deze na een eerste onderzoek aan de richter over te leveren, die vervolgens, geassisteerd door twee schepenen, het recht van instructie had. Burgers werden hetzij door de Magistraat, hetzij door de richter gearresteerd; bij arrestatie door de Magistraat leidde deze zelf de instructie, waarbij het Hof aanwijzingen gaf, en eventueel kon gelasten, verdachte op de pijnbank te verhoren. Het vonnis werd geveld door het Hof, uitgesproken door het stedelijk gerecht, en ter plaatse ten uitvoer gelegd door de richter. Indien niet de Magistraat, doch de richter een burger arresteerde, dan berustte de leiding van de instructie bij deze laatste.
Competentiegeschillen tu
ssen Magistraat en richter rijzen gedurende de gehele zeventiende en achttiende eeuw. Eerst in 1783 komt hieraan een einde door een dading tussen beiden. * 
Hoewel, zoals boven vermeld, al wat crimineel was toekwam aan de opvolger van de Landsheer, was de Magistraat bevoegd tot het opleggen van een correctieve maatregel, te weten veroordeling tot een korte gevangenisstraf, eventueel op water en brood.
5. Stukken betreffende de taak van de magistraat in voogdij- en curatele zaken
Protocol van akten betreffende voogdij en curatele 6 delen
N.B. Bevat akten betreffende de zorg voor het vermogen van en het aanstellen van voogden en curatoren over onmondigen, prodigi e.d., met de besluiten in die zaken van de Magistraat, die aanvankelijk deze zaken behartigde. In 1696 werd een Weeskamer opgericht. Inv.nr. 1789 werd toen bestemd voor de acta van dit lichaam (Zie de ordonnantie op de Weeskamer van 1696 october 10 voorin dit deel). Wanneer de Weeskamer de zaken behandeld had werden de akten als vanouds in het magistraatsprotocol inv.nr. 1788 geregistreerd. Volgens besluit van 1704 februari 22 (Resolutiƫn van de Magistraat (Oud-archief der Gemeente Doesburg inv.nr. 4) 1704 februari 22 accoord tussen gemeensluiden en gecommitteerden der gilden, art. 6.), werd de Weeskamer officieel opgeheven. Het hiaat van 1702 februari 4-1755 december 6 in inv.nr. 1789 zal vermoedelijk met deze omstandigheid samenhangen. Op 3 augustus 1754 is een Reglement op de tutele en curatele ingesteld; de met ingang van 6 december 1755 herniewde behand
eling der zaken is weer door de Magistraat geschied; het deel inv.nr. 1789 is dus zowel door de Weeskamer als door de Magistraat gebruikt.
0145 ORA Stad Doesburg
Inventaris
5. Stukken betreffende de taak van de magistraat in voogdij- en curatele zaken
Protocol van akten betreffende voogdij en curatele 6 delen
N.B. Bevat akten betreffende de zorg voor het vermogen van en het aanstellen van voogden en curatoren over onmondigen, prodigi e.d., met de besluiten in die zaken van de Magistraat, die aanvankelijk deze zaken behartigde. In 1696 werd een Weeskamer opgericht. Inv.nr. 1789 werd toen bestemd voor de acta van dit lichaam (Zie de ordonnantie op de Weeskamer van 1696 october 10 voorin dit deel). Wanneer de Weeskamer de zaken behandeld had werden de akten als vanouds in het magistraatsprotocol inv.nr. 1788 geregistreerd. Volgens besluit van 1704 februari 22 (Resolutiƫn van de Magistraat (Oud-archief der Gemeente Doesburg inv.nr. 4) 1704 februari 22 accoord tussen gemeensluiden en gecommitteerden der gilden, art. 6.), werd de Weeskamer officieel opgeheven. Het hiaat van 1702 februari 4-1755 december 6 in inv.nr. 1789 zal vermoedelijk met deze omstandigheid samenhangen. Op 3 augustus 1754 is een Reglement op de tutele en curatele ingesteld; de met ingang van 6 december 1755 herniewde behand
eling der zaken is weer door de Magistraat geschied; het deel inv.nr. 1789 is dus zowel door de Weeskamer als door de Magistraat gebruikt.
Kenmerken
Datering:
(1390) 1401-1811
Auteur:
P.J. Meij, K. Schaap
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS