Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten

Regesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Filter: 0124x
beacon
56 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Regest
3642 Van het Hof aan den bisschop over het zenden naar 's Hertogenbosch van eenen gevangene, die te Hummelo „op den Guesen maniere" gepredikt heeft en beweert kapelaan aldaar te zijn geweest en nog een officium te hebben. Hij heet Arndt Henrickss
Datering:
1573, april 22
Toegangsnummer:
0124 Hof van Gelre en Zutphen
Inventarisnummer:
 
 
 
 
 
Regest
5891 Missive van Fred. van Pallandt, heer van Keppel, aan het Hof in antwoord op een niet aanwezige. Hij zal den huislieden van Hummelo gelasten de klok, die zij hem in bewaring hebben gegeven, toen de Engelschen in het dorp waren, weder terug te halen.
Zij brief van 18 augustus No. 5898
Datering:
1581 augustus 14
Toegangsnummer:
0124 Hof van Gelre en Zutphen
Inventarisnummer:
926
 
 
 
 
 
Regest
5898 Missive van B. S.en R. van Doetinchem aan het Hof, begeleidende een door hen van den heer van Keppel ontvangen antwoord betreffende de klok van Hummelo. Zij verzoeken genoemde heer of dien van Hummelo te gelasten hun de klok aanstonds te laten volgen. (Zie brief van 14 augustus No. 5891)
Datering:
1581, augustus 18
Toegangsnummer:
0124 Hof van Gelre en Zutphen
Inventarisnummer:
926
 
 
 
 
 
Regest
5983 Missive van het Hof aan richter en kerspelslieden van Hummelo met last om Zeger van Voerst tot Enckhuyzen tegen oud gebruik niet met schatting enz. te bezwaren
Datering:
1581 november 18
Toegangsnummer:
0124 Hof van Gelre en Zutphen
Inventarisnummer:
926
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende