Menu

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Regesten
xRegesten

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Regesten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: claes vijgh, 1546, 1546
49 zoekresultaten sorteren op:
 
 
Pagina: 12
 
 
thumbnail
Regest73 Missive van Claes Vijgh aan den stadhouder in antwoord op die van 21 februari. Hij kan op 14 maart niet komen wegens drukte met door- en afgebroken dijken. Hij vraagt een maand uitstel.
Zie antwoord van 25 februari No. 79
Datering:
1546 februari 24
Toegangsnummer:
0124 Hof van Gelre en Zutphen
Inventarisnummer:
803
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest219 Missive van de regentes aan den raad in antwoord op die van 13 juni l.l. Zij keurt de wijze van handelen met de dorpen van Nederbetuwe enz. goed, en gelast tevens er de hand aan te houden, dat de zaak voortgang hebbe. Zij zal het advies van de rekenkamer van Holland inwinnen aangaande de Klachten der Nederbetuwsche dorpen over de verlegging van den tol. Zij keurt de schorsing van Claes Vijgh goed en gelast bij provisie een anderen Ambtman aan te stellen
Datering:
1546 juni 21
Toegangsnummer:
0124 Hof van Gelre en Zutphen
Inventarisnummer:
650
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest221 Request den Stadhouder overgegeven door den geschorsten Ambtman van Nederbetuwe, Claes Vijgh. Suppliant verzoekt nederig opheffing der suspensie, daar hij krachtens landrecht en den eed daarop door hem gedaan, niet anders heeft kunnen handelen; of, zoo Z.M. daartoe niet gezind is, dat geen nieuwe Ambtman worde aangesteld, voordat hem gerestitueerd zijn de penningen, waarop hij krachtens verschrijving en pandschap recht heeft
Datering:
1546, juni 26
Toegangsnummer:
0124 Hof van Gelre en Zutphen
Inventarisnummer:
650
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest222 Minuut-missive van den raad aan de regentes begeleidende het request van Claes Vijgh (No. 221). Dit request is aangeboden door suppliant, vergezeld van 12 of 14 edelen van het kwartier van Nijmegen. Het blijkt, dat men in den lande de behandeling der zaak niet goedkeurt en de Geldersche leden van den raad zijn bedacht voor moeilijkheden, daar men meent, dat er gehandeld wordt in strijd met het tractaat van Venlo. De raad acht het wenschelijk de zaak niet te ver te drijven, mits Vijgh om genade smeeke en belove voortaan zijn plicht te doen, te meer omdat Derck van Utrecht niet als klager zou willen optreden, daar hij voor Claes Vijgh het woord heeft gevoerd (toen men hem polste, had men om redenen hem niet gezegd, tegen wien hij zou moeten procedeeren).
Zie antwoord van 7 juli 1546
Datering:
1546 juni 27
Toegangsnummer:
0124 Hof van Gelre en Zutphen
Inventarisnummer:
650
 
 
 
Pagina: 12
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS

Adres
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem
(parkeerplaats aan de Mercatorweg)
  Telefoon
 Contact

Openingstijden studiezaal

Disclaimer
Privacy statement