Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Procesdossiers

Procesdossiers

Procesdossiers

Procesdossiers komen voor in archieven van rechtsprekende organen van vóór 1811: de oud-rechterlijke archieven, het Hof van Gelre en Zutphen en de Heren en graven van Culemborg. Bij criminele en fiscale processen is er een strafbaar feit begaan, de eiser (aanklager) is dan een gerechtsdienaar. Bij civiele processen zijn twee burgerlijke partijen betrokken, eiser en gedaagde.

Hoe zoekt u door procesdossiers?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.

Hoe bekijkt u de scans van een procesdossier?

Procesdossiers zitten in verschillende archieven. De scans van de procesdossiers zijn dan ook te vinden in het archief waar het dossier zich in bevindt. U komt hier door te klikken op de naam van het archief achter ‘Bekijk archieftoegang’. Op deze manier kunt u ook een scan aanvragen van nog niet gescande dossiers.

Wilt u meer informatie over procesdossiers?

In de Onderzoeksgids Oud Rechterlijke Archieven vindt u onder andere informatie over:
  • Zoeken in oud rechterlijke archieven.
  • Welke oud rechterlijke archieven procesdossiers bevatten die digitaal te doorzoeken zijn.
 
beacon
16.877 procesdossiers
sorteren op:
 
 
Pagina: 8
 
 
Inventaris
2. Stukken betreffende de contentieuse rechtspraak
2.3. Civiele zaken

Civiele procesdossiers, 1545-1811 en zonder jaar. 123 pakken
N.B. Civiele procesdossiers zijn in zeer groten getale aanwezig, de meeste zijn echter onvolledig. Die dossiers (het merendeel van het totaal), die geheel uit elkaar lagen, zijn zoveel mogelijk weer samengevoegd, doch in sommige gevallen, vooral daar waar het een reeks van processen van dezelfde partijen betrof (zie b.v. inv. 393-447) kon hiertoe niet met zekerheid worden overgegaan.

1714-1716
Procesdossier
900 Jacobus v.d. Steen contra de erfgen. van Willem van der Lip
Datering:
c. 1714
Eiser:
Jacobus v.d. Steen
Gedaagde:
de erfgen. van Willem van der Lip
 
 
 
 
 
2. Inventaris
2.2. Contentieuse rechtspraak

Civiele procesdossiers, 1662-1810. 17 omslagen
Procesdossier
12 G.v.d. Horst, rent mr.d. geest.goederen contra Fr.v.d. Lynden, heer tot Hemmen
Datering:
1692
Eiser:
G.v.d. Horst, rent mr.d. geest.goederen
Gedaagde:
Fr.v.d. Lynden, heer tot Hemmen
 
 
 
 
 
Inventaris
1. Stukken betreffende de criminele rechtspraak
N.B. Het "imperium in criminalibus" kwam toe aan het Hof, als opvolger van de Landsheer. Dit liet zich binnen stad, schependom en richterambt vertegenwoordigen door de richter, die binnen stad en schependom recht van apprehensie van alle vreemde personen had. Indien de Magistraat een niet-burger arresteerde was hij verplicht, deze na een eerste onderzoek aan de richter over te leveren, die vervolgens, geassisteerd door twee schepenen, het recht van instructie had. Burgers werden hetzij door de Magistraat, hetzij door de richter gearresteerd; bij arrestatie door de Magistraat leidde deze zelf de instructie, waarbij het Hof aanwijzingen gaf, en eventueel kon gelasten, verdachte op de pijnbank te verhoren. Het vonnis werd geveld door het Hof, uitgesproken door het stedelijk gerecht, en ter plaatse ten uitvoer gelegd door de richter. Indien niet de Magistraat, doch de richter een burger arresteerde, dan berustte de leiding van de instructie bij deze laatste.
Competentiegeschillen tu
ssen Magistraat en richter rijzen gedurende de gehele zeventiende en achttiende eeuw. Eerst in 1783 komt hieraan een einde door een dading tussen beiden.1
Hoewel, zoals boven vermeld, al wat crimineel was toekwam aan de opvolger van de Landsheer, was de Magistraat bevoegd tot het opleggen van een correctieve maatregel, te weten veroordeling tot een korte gevangenisstraf, eventueel op water en brood.

Criminele procesdossiers, 1564-1810 en z.j. 4 pakken

1564-1666
Procesdossier
5 Richter namens Hof contra Willem van Gent
Datering:
1588
Eiser:
Richter namens Hof
Gedaagde:
Willem van Gent
 
 
 
 
 
Inventaris
2. Stukken betreffende de contentieuse rechtspraak
2.2. Fiscale Zaken
N.B. Onder deze zaken zijn als voornaamste categorie├źn begrepen het toebrengen van al of niet lichamelijk letsel, belediging van het gezag en overtreding van de stedelijke keuren. Oorspronkelijk waren waarschijnlijk alleen de keurmeesters met de vervolging van deze vergrijpen belast, doch reeds spoedig gaan zij een of meer rechtsgeleerden machtigen, voor hen als advocaat-fiscaal (fiscus civilis) op te treden. Via een identificatie van beide functies verdwijnen dan in de loop der achttiende eeuw de keurmeesters. De vervolging vindt echter ook wel plaats door schepen-richteren, de Magistraat, het gericht of de Raad, zonder dat hierbij vaste regels zijn op te geven. Conclusies konden dan ook hieruit niet worden getrokken. Waarschijnlijk is echter, dat bij een vervolging de namen der vervolgde instanties geheel willekeurig zijn gekozen.
Gestraft werd met geldboete, verbanning of lichte vrijheidsbeperking (Zie de inleiding bij de Criminele Rechtspraak).

Fiscale procesdossiers, 1631-1811 en zonder jaartal. (Zie bijlage II). 7 pakken

1631-1663
Procesdossier
104 Advocaat fiscaal contra Joh. van Olffen
Datering:
1646
Eiser:
Advocaat fiscaal
Gedaagde:
Joh. van Olffen
 
 
 
Pagina: 8