Menu
ingeklapt

De chat is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 13:00 en 16:00 uur. Is de chat offline? Bekijk onze Veelgestelde vragen of stel uw vraag via ons contactformulier.

Uw zoekacties: Procesdossiers

Procesdossiers

Procesdossiers

Procesdossiers komen voor in archieven van rechtsprekende organen van vóór 1811: de oud-rechterlijke archieven, het Hof van Gelre en Zutphen en de Heren en graven van Culemborg. Bij criminele en fiscale processen is er een strafbaar feit begaan, de eiser (aanklager) is dan een gerechtsdienaar. Bij civiele processen zijn twee burgerlijke partijen betrokken, eiser en gedaagde.

Hoe zoekt u door procesdossiers?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.

Hoe bekijkt u de scans van een procesdossier?

Procesdossiers zitten in verschillende archieven. De scans van de procesdossiers zijn dan ook te vinden in het archief waar het dossier zich in bevindt. U komt hier door te klikken op de naam van het archief achter ‘Bekijk archieftoegang’. Op deze manier kunt u ook een scan aanvragen van nog niet gescande dossiers.

Wilt u meer informatie over procesdossiers?

In de Onderzoeksgids Oud Rechterlijke Archieven vindt u onder andere informatie over:
  • Zoeken in oud rechterlijke archieven.
  • Welke oud rechterlijke archieven procesdossiers bevatten die digitaal te doorzoeken zijn.
 
beacon
16.877 procesdossiers
sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
Inventaris
1. Criminele rechtspraak

Criminele procesdossiers, 1771-1788. 2 pakken

1771-1782
Procesdossier
2 De richter contra J. Kersten
Datering:
1778
Eiser:
De richter
Gedaagde:
J. Kersten
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
2. Contentieuse rechtspraak

Fiscale procesdossiers, 1641-1788. 2 pakken
Procesdossier
16 De richter contra C. Kersten
Datering:
1760
Eiser:
De richter
Gedaagde:
C. Kersten
Ga naar dit stuk:
 
 
 
 
 
Inventaris
2. Stukken betreffende de contentieuse rechtspraak
2.3. Civiele zaken

Civiele procesdossiers, 1545-1811 en zonder jaar. 123 pakken
N.B. Civiele procesdossiers zijn in zeer groten getale aanwezig, de meeste zijn echter onvolledig. Die dossiers (het merendeel van het totaal), die geheel uit elkaar lagen, zijn zoveel mogelijk weer samengevoegd, doch in sommige gevallen, vooral daar waar het een reeks van processen van dezelfde partijen betrof (zie b.v. inv. 393-447) kon hiertoe niet met zekerheid worden overgegaan.

1645-1647
Procesdossier
352 Kapitein Gerard de Bourgelle,heer van Lavaquerie contra Agneta Wolters, wed.Johan Heydendael
Datering:
1644
Eiser:
Kapitein Gerard de Bourgelle,heer van Lavaquerie
Gedaagde:
Agneta Wolters, wed.Johan Heydendael
 
 
 
 
 
Inventaris
1. Het archief van de Heeren en Graven van Culemborg
1.2. Stukken van zakelijken aard
1.2.1. De grafelijke bezittingen als geheel
1.2.1.2. Beheer
1.2.1.2.1. Raadkamer
1.2.1.2.1.2. Rechtsmacht

Processen in appèl of revisie, behandeld voor den Graaf of diens Raden, 1520-1662. 2 charters en 89 omslagen en pakken
N.B. De behandelde zaken waren appèlzaken van de gerichten van Culemborg, Everdingen en van het Kapittel, alsmede zaken in revisie. Onder graaf Georg Friedrich werd de Raad meer een zuivere Raad van Justitie, zoodat de latere registers en stukken te vinden zijn in het rechterlijk archief van Culemborg. De revisie was ingesteld in het handvest van Antoine de Lalaing. 1723 en 1743 niet meer ter inzage.
Procesdossier
1706 Job Janssen te Rijswijk Schep. Everdingen niet vroed, vonnis hoofdbank Culemborg, revisie Raad contra Cornelia wed. Wynalts van Byler
Datering:
1564
Eiser:
Job Janssen te Rijswijk Schep. Everdingen niet vroed, vonnis hoofdbank Culemborg, revisie Raad
Gedaagde:
Cornelia wed. Wynalts van Byler
 
 
 
Pagina: 7