chat loading...

Opnieuw: 4,5 miljoen namen uit kerkboeken op internet

Gelders Archief

maandag 18 juli 2011

P6240013Gebruikers van de database waarin 4,5 miljoen namen uit Gelderse doop-, trouw- en begraafboeken zijn geplaatst, melden ons dat ze fouten tegenkomen. Hoe zit dat precies?

Een deel van de geconstateerde fouten berust op de interpretatie van de naam die het betreffende veld in de database gekregen heeft. Deze benaming wordt uitgelegd in zoekinformatie. Voor zover dit nog niet voldoende is gebeurd vullen we deze uitleg uiteraard aan met extra informatie over de betekenis achter de benaming van de inschrijvingen.

In de papieren lijsten waren alle personen en rollen in een inschrijving van elkaar afgesplitst tot een index op persoonsnamen. Bij de totstandkoming van de database zijn een aantal aannames gedaan, met als doel de gegevens per persoon te kunnen tonen in de context van de volledige inschrijving, om het zoeken te vergemakkelijken. Deze aannames blijken in de praktijk niet geheel foutloos, hoewel er in de aanloopfase nacontrole van de gegevens heeft plaatsgevonden op basis van een steekproef. Dergelijke structurele fouten in het koppelen van gegevens zullen gecorrigeerd gaan worden. Komt u dergelijke structurele fouten tegen, geef ze dan aan ons door via info@geldersarchief.nl. Bij correctie zullen dergelijke fouten voorrang krijgen. Gezien de grote hoeveelheid reacties is het voor ons niet altijd mogelijk een persoonlijk bericht te sturen. 

Waar mogelijk zijn de fouten (zo’n 200.000 in getal) die al gemaakt zijn bij het indexeren (wat ruim dertig jaar geleden heeft plaatsgevonden) uit de database gefilterd (in geval van b.v. de vermelding van een onjuist DTB-nummer of een verkeerde regel of pagina bij een ingeschrevene) en apart gezet voor latere controle of via een script hersteld (in geval van duidelijke typefouten als het afwijken van de datum van één van de ingeschrevenen op één cijfer ten opzichte van de andere genoemden op de betreffende pagina en regel).

In alle gevallen raden wij u aan om gegevens te verifiëren aan de hand van de oorspronkelijke bron. Interpretatieverschillen over de transcriptie leiden al gauw tot verschil in mening over de juiste spelling van een naam, datum of plaats. Bovendien speelt, zeker bij onderzoek in DTB’s, de historische context een grote rol bij het vaststellen van familierelaties. De enige manier om de juistheid te controleren nader onderzoek te doen in de bronnen zelf of in aanvullende bronnen.

Interpretatieverschillen over schrijfwijze zijn vaak de oorzaak van een foutmelding. Juist om die reden wordt er voorrang gegeven aan het scannen en koppelen van de doop-, trouw- en begraafboeken boven de controle van incidentele foutmeldingen. Over enige tijd zullen de scans gekoppeld worden aan de inschrijvingen en online in te zien zijn.

Het Gelders Archief staat open voor reacties en wensen, zowel voor deze en andere databases met historische (persoons)gegevens. We nodigen u dan ook graag uit om te reageren via de weblog van het Gelders Archief of via e-mail op info@geldersarchief.nl. We verzoeken u foutmeldingen op een inschrijving te sturen via de reactieknop bij de betreffende inschrijving. 

Na de zomervakantie maken wij een begin met de eerste correcties.

Joost Salverda
manager collectie

8 april 2012

W.Beusker zegt:
Re: Opnieuw: 4,5 miljoen namen uit kerkboeken op internet

Wat is de ingang?
Als ik de familienaam in geef gebeurt er niets.

27 augustus 2011

Joost Salverda, manager collectie zegt:
Re: Opnieuw: 4,5 miljoen namen uit kerkboeken op internet

Excuses voor een rijkelijk late reactie. Ook archivarissen hebben wel eens vakantie. Dat een inschrijving ontbreekt heeft waarschijnlijk als oorzaak dat er destijds een fout in de verwijzing in de naamlijst is geslopen, bijvoorbeeld een dubbel regelnummer (wat leidt tot een dubbele inschrijving), een verkeerde pagina, een verwijzing naar een foutief boek (bv naar een trouwboek terwijl het om een begraafinschrijving gaat). Dergelijke overduidelijk fouten zijn er vele, zoals ook elders vermeld blijven er zeker 200.000 inschrijvingen over die voorlopig niet op internet vindbaar zullen zijn, ook al is de door u gezochte persoon zeker een mens van vlees en bloed geweest en als zodanig ook opgenomen in de kerkelijke administratie.

Het zoeken naar personen in de dtb-boeken kunt u starten door in het zoekscherm op de homepage te kiezen voor zoeken in personen. Er opent zich dan een lege zoekpagina. Klik vervolgens op 'uitgebreid zoeken' en uw zoektocht kan beginnen! U zoekt in 12,5 miljoen gegevens, niet alleen uit dtb-boeken, maar ook uit andere bronnen.

Perfect is het nog niet, dus lees onze uitgebreide uitleg voordat u uw onderzoek start. Uiteraard doen we ons best om verbeteringen van structurele fouten zo snel mogelijk door te voeren.

Via blog en nieuwsbrief houden we u op de hoogte als er weer nieuws over deze database te melden valt!

6 augustus 2011

Richard Keijzer zegt:
Re: Opnieuw: 4,5 miljoen namen uit kerkboeken op internet

Probleempje: als een inschrijving niet 'fout' is, maar geheel afwezig dan is er ook geen reactieknop. Zie mijn weblog http://geneakeijzer.blogspot.com/ voor nadere details.

3 augustus 2011

D. Oostenrijk zegt:
Re: Opnieuw: 4,5 miljoen namen uit kerkboeken op internet

Hoe kom ik er bij, ik krijg alleen lege pagina's

31 juli 2011

C. Maat zegt:
Re: Opnieuw: 4,5 miljoen namen uit kerkboeken op internet

waar staan die boeken hoe kom ik er bij??

Reactie plaatsenWeblog

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

donatie