chat loading...

Een nieuwe moordenaar aan het kruis gehangen . . .

Gelders Archief

dinsdag 17 februari 2009

Dagelijks kom ik in familiearchieven interessante en unieke stukken tegen. 

Vandaag een humoristische vondst*. Kunstschilder A. van Arkel heeft in de rooms-katholieke kerk van Zwammerdam werkzaamheden verricht. Na afloop stuurt hij een rekening aan de pastoor, de heer Goudlening. Op de rekening heeft hij gezet: Voor werkzaamheden en loon: f. 107.50. Pastoor Goudlening [sic!] wil echter een specificatie van zijn schilderwerkzaamheden. Die kan hij van Van Arkel krijgen:

De Tien geboden vernist

f.32,50

Pontius Pilatus schoongemaakt en een nieuwe band aan zijn hoed gezet, een nieuwe moordenaar aan het kruis gehangen. de linkervleugel van de engel Gabriël verguld en een nieuwe veer ingezet

f.12,50

De haan van Petrus een nieuw staart ingezet en een nieuwe kam gegeven, de meid van hogepriester Caiphas tweemaal gewassen, gerepareerd en glimmend gemaakt

f.5,40

De hemel opgefrist en aangestreken, de maan een opknappertje gegeven en een paar sterren ingestoken. Het vuur van de hel opgepord

f.10,00

De tabberd van Herodes nieuwe boorden omgezet

f.3,40

Lucifer een nieuwe staart gegeven en zijn klauwen gerepareerd. Tevens de kettingen van een paar verdoemden vastgemaakt. Het hooi en stro in de stal van Bethlehem opgschud 

f.3,40

Tobias op reis met de engel Gabriël een paar nieuwe zolen en achterlappen gegeven, een riem aan de reistas gemaakt, op zolder een paar engelen nagezien en overeind gezet, het haar van Sara gewassen en tweemaal nagezien

f.11,56

De ark van Noach geteerd en glazen dakpannen opgezet 

f.8,00

Een nieuw raam met tochtband ingezet. De benen van Goliath rechtgebogen en hem naar David laten kijken. Het haar van Judas losgemaakt en uitgekamd. Petrus bitter laten wenen en voor 56 cent in het kruikje gedaan

f.3,00

Een nieuwe steen in de slinger van David gezet 

f.0,36

Het hemd van de verloren zoon tweemaal gewassen en zijn zakken hersteld, een nieuw kruis in zijn broek gezet, het haar op zijn voorhoofd wat duidelijker gemaakt en water in de bakken gedaan. Eva een beetje achteruitgezet, Adam nagekeken en een nieuw vijgeblaadje voorgedaan, de slang een nieuw gebit gegeven en een half kilo appelen aan de boom gehangen

f.17.38

Totaal

f.107,50

Nouk Ruitenberg

* Bron: Familiearchief Van der Feltz, supplement 2008, vrl. nr. 40. Dit stuk zal zich in meer familiearchieven bevinden; de tekst circuleerde in en buiten de familiekring. 

Reactie plaatsenWeblog

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

donatie