chat loading...

Kadastrale Atlas Gelderland

Gelders Archief

Het project “Kadastrale Atlas van Gelderland” van het Gelders Archief heeft ten doel het vervaardigen en het uitgeven van een Kadastrale Atlas 1832 van de provincie Gelderland ter stimulering van het lokaal en regionaal historisch onderzoek. 

De eerste uitgave (in 1964) betrof de Gelderse gemeente Rozendaal, die verschenen is onder verantwoording van de Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal. In 1970 werd door diezelfde vereniging de kadastrale atlassen van Velp, Rheden en Dieren uitgebracht. In 1983 werd door de vereniging ‘Gelre’ een speciale commissie in het leven geroepen, de ‘Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland’, met de opdracht om voor de gehele provincie de oorspronkelijke kadastrale gegevens op uniforme wijze uit te geven. In 1986 is deze werkgroep omgezet in een stichting, welke financieel werd ondersteund door de provincie Gelderland. Inmiddels is bijna twee derde van Gelderland in atlassen uitgegeven. Vanwege de opkomst van digitale informatievoorzieningen en de bezuinigingen bij de provincie is besloten om de stichting per 1 januari 2014 te ontbinden en zijn de werkzaamheden ondergebracht bij het Gelders Archief. 

Medio 2017 zullen alle kadastrale kaarten van Gelderland beschikbaar zijn op de website van het Gelders Archief. Daartoe worden nu de kaarten gedigitaliseerd en gevectoriseerd door de Fryske Akademy in het landelijke project HISGIS. Er worden geen Kadastrale Atlassen meer uitgegeven in papieren vorm. Voor nadere informatie over dit project kunt u contact opnemen met:

Dhr A.C.S. Wolters van der Weij (op dinsdagochtend aanwezig) 

De reeds verschenen atlassen zijn grotendeels nog verkrijgbaar.
U kunt deze schriftelijk of per email bestellen bij:

Gelders Archief
t.a.v. mw M. Scheepers
Westervoortsedijk 67-D
6827 AT Arnhem

 

 

Organisatie

Ons archiefgebouw
Geschiedenis organisatie
Organisatiesschema
Acquisitie
AVAG
Disclaimer
Algemene voorwaarden
shkn
Kadastrale Atlas Gelderland
Verschenen atlassenVacatures

donatie