chat loading...

Arnhemsche Courant wordt gedigitaliseerd

Gelders Archief

donderdag 8 december 2011

P6240008De Arnhemsche Courant over de periode 1851 - 1950 zal worden gedigitaliseerd. In het kader van het project 'Metamorfoze kranten en tijdschriften' heeft de Koninklijke Bibliotheek, in samenwerking met het Gelders Archief, een subsidieaanvraag ingediend, die recentelijk is gehonoreerd.  De digitalisering is nodig om het verval van papier en inkt tegen te gaan, waardoor dit dagblad ook in de toekomst voor het publiek beschikbaar blijft. 

De Arnhemsche Courant uit periode tot en met 1850 en de jaren 1940-1945 is reeds gedigitaliseerd en raadpleegbaar op http://kranten.kb.nl/. Hier zullen in de nabije toekomst ook de exemplaren uit de periode 1851 - 1950 te vinden zijn.

Voor meer informatie over het digitaliseren van dagbladen door de Koninklijke Bibliotheek, zie http://www.kb.nl/hrd/digi/ddd/.

Van het digitaal beschikbaar komen van de Arnhemsche Courant op internet profiteren onder andere degenen die interesse in de lokale en regionale geschiedenis van Arnhem hebben. De te digitaliseren kranten hebben onder meer betrekking op een periode waarin veel archiefmateriaal verloren is gegaan door de Slag om Arnhem. 

Nieuws

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

donatie