chat loading...

Landverhuizers

Gelders Archief

Uw zoekacties: Blader door de toegangen
xZoek in alles

U kunt zoeken in:
- Archieven
- Beeld & geluid
- Personen
- Webpagina's van het Gelders Archief

In het zoekresultaat wordt de zoekterm met geel gemarkeerd
Onder inventaris vindt u de gehele inventaris. Door telkens te klikken op het woord of de woorden die 'vet' worden weergegeven komt u uit bij de met geel gemarkeerde de zoekterm. Onder kenmerken vindt u de nadere informatie over het archief
Onder inventaris vindt u de gehele inventaris
Onder details vindt u de nadere informatie over de beschrijving

In de rechterkolom worden mogelijkheden geboden zoekresultaten te verfijnen

Belangstelling?
Noteer het toegangsnummer (staat voor de naam van het archief) en het inventarisnummer (staat voor de beschrijving). Alleen met deze gegevens kunt u het archiefstuk laten reserveren of in de studiezaal aanvragen en inzien. Indien u al bij het Gelders Archief als bezoeker bent geregistreerd, kunt u op basis van uw bezoekersgegevens direct stukken vanaf de website aanvragen. Klik hiervoor bij de betreffende beschrijving op het boodschappenmandje. Kijk hier voor een demo.


Nog meer weten?

Bij het onderwerp Archieven vindt u meer informatie over de diverse onderdelen.


Niet gevonden wat u zocht?

Kijk eens bij de Veelgestelde vragen. Veelgestelde vragen.

Zoek in alles
U zoekt in: 28.156.034 beschrijvingen
>
Zoektermen
 • Lijst Swierenga 1835-1880
  Voluit: R.P. Swierenga, Dutch emigrants to the United States, South Africa, South America and South East Asia, 1835-1880; an alphabe­ti­cal listing by house­hold head (Wilming­ton, Delawa­re, Scholarly Re­sources Inc., 1983).
  Geba­seerd op de jaarlijkse provinciale lijsten­ van landver­hui­zers.
  Gegevens: woonplaats, naam, leeftijd, beroep, godsdienst, welstand, gezinssamenstelling, reden van vertrek, bestemming.
  Soms vertrok men stiekem of via diverse tussenstations.
  • Gelders Archief, studie­zaal, alléén betreffende Gelder­land, 1845-1873
 • Jaarlijkse opgaven van personen die zijn geëmigreerd, verstrekt door de gemeenten aan het provinciaal bestuur, 1850-1865.
  - 1850-1865: gegevens: woonplaats, naam, leeftijd, beroep, godsdienst, welstand, gezinssa­men­stelling, reden van vertrek, bestemming
  -  Van 1844-1850 en na 1865: gegevens: alleen cijfermatig
  • Gelders Archief, Archief van Provinciale Staten [toegang 0038], verslagen van de toestand van de provincie Gelderland, inventarisnummer 1588-1603 (1851-1865)
   Basismateriaal voor de Lijst Swierenga
 • Correspondentie, met lijsten van landverhuizers van enkele gemeenten, 1816, 1832-1851.
  • Gelders Archief, archief van Gedeputeerde Staten [toegang 0039], rubriek 25.4: Armwezen en Sociale Zaken, sub-rubriek: Overige bemoeiingen, inventarisnummer 12407
 • Bevolkingsregister van de kolonisatie van Hollandsche boeren aan de Saramacca (Suriname), juni 1845-april 1853
  • Bijlage 1 in: E.F. Verkade-Cartier van Dissel, De mogelijkheid van landbouwkolonisa­tie voor blanken in Suriname (Amsterdam 1937)
  • Gelders Archief, bibliotheeknummer 6677
  • Internet www.boeroes.nl

Immigratie

 • Lijsten van vreemdelingen die vanuit/via België Nederland zijn binnengekomen, ingezonden door de Commissarissen van Politie, 1837-1838
  • Gelders Archief, archieven van de rechterlijke colleges, alleensprekende rechters in de provincie Gelderland, 1811-1838 [toegang 0232], afdeling II: Procureur-Crimineel, inventarisnummer 109
 • Lijsten van onder anderen Zwitserse landverhuizers in de minuten van uitgaande brieven, 1819
  • Gelders Archief, archieven van de rechterlijke colleges, alleensprekende rechters in de provincie Gelderland, 1811-1838 [toegang 0232], afdeling II: Procureur-Crimineel, inventarisnummer 83
 • Indices op de besluiten van de Gouverneur, de Commissaris des Konings/der Koningin; trefwoorden: vreemdelin­gen, Nederlanderschap, naturalisa­ties
  Gegevens: naam, woonplaats
  • Gelders Archief, indices op de besluiten van de Gouverneur, CdK (en -1920: GS), 1818-1949 [toegang 0040] inventarisnummer 1524-1694
 •  Commissie- en Politieboeken der Stad Arnhem, 1680-1795
  Verzoeken van buitenlanders om burger te mogen worden van de stad
  • Gelders Archief, oud archief Arnhem [toegang 2000] inventarisnummer 47-77 

Lijsten van naturalisaties

Hugenoten:

 • A.J. Sevaes van Rooijen, Fransche vluchtelingen te 's Gravenhage, verschenen in De Wapenheraut 7 (1903) 263-270
 • Joh. Ruys, Genaturaliseerde Fransche vluchtelingen te Haarlem in 1709, verschenen in de Wapenheraut 20 (1916) 72-78
 • Het Rotterdamsche naturalisatieregister van Franse vluchtelingen 1709-1715, verschenen in de Nederlandsche Leeuw (1978) 159-182


Overigen
:

 • J. van den Borne, Naturalisaties in Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw, verschenen in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het iconografisch bureau, deel 46 (1992), pagina 209-246.
  Met een lijst van 1471 personen die in de periode 1815-1848 zijn genaturaliseerd, met datum en nummer van het Koninklijk Besluit.
  • Gelders Archief, studiezaal I, S 183
 • Luttenberg’s chronologische verzameling der wetten, besluiten en arresten betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden sedert de herstelde orde van zaken in 1813. Alfabetisch register 1813-1924 (Zwolle 1925) 299-351.
  Onder het trefwoord naturalisatie vindt u een lijst van personen die in de periode 1850-1924 zijn genaturaliseerd, met verwijzing naar het Staatsblad (de lijsten over de periode 1901-1925 zijn ook opgenomen in de alphabetische registers op het Staatsblad van het Koninklijk der Nederlanden 1901-1910 en 1911-1925)
 • Indices op de naturalisatie van personen in de periode 1936-1940, verschenen in Staatsblad nr. 1225 (1936), nr. 1210 (1937), nr.1239ss (1938), nr.1239z (1939) en nr. 1207 (1940)
 • Indices op de naturalisatie van personen in de periode 1940-1950 opgenomen in het alphabetisch register op het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden in het Staatsblad (1950)
 • N.A. Hamers en A.J.C. Holla, Verklaring van blijvende vestiging te Nijmegen en naturalisaties (1839-1892), verschenen in: N.A. Hamers e.a. ed. Zoeklicht zonder grenzen. Genealogische heraldische bundel (Nijmegen 1990), met lijst op p. 36-41
 • O.J. Nienhuis, Naturalisaties van in de provincie Groningen geboren en/of woonachtige personen, 1850-1940, Gruoninga 32 (1987), met lijst op p. 164-193
 • Vestigingsregister Ministerie van Binnenlandse Zaken: register met de namen van immigranten en emigranten van na de Tweede Wereldoorlog.
  • Zoekvoorwaarden: naam, geboortedatum en jaar van vertrek
   p/a Gemeente Den Haag
   Afdeling Burgerzaken
   Kamer Sp.C.05.09
   Postbus 12620, 2500 DL  Den Haag
   tel.: 070 - 3 53 31 77

Websites

 • Website: Mariners and ships in Australian Waters
  Blader per jaar en maand, per boot, per zeeman of passagier door de State Records Authority of NSW Reels of the Shipping Master's Office. Of laat zoeken op persoonsnaam, naam van boot of haven van vertrek. Met scans van de originele handschriften. http://mariners.records.nsw.gov.au/index.htm
 • De scheepspassagierslijsten op http://www.geneaknowhow.net/digi/bronnen.html (in linkerkolom t/m 1736 en na 1736)
 • Database met de namen van immigranten die via Ellis Island tussen 1892-1924 Amerika zijn binnengekomen: http://www.ellisislandrecords.org/. Bij veel treffers kan gerichter gezocht worden door de zoekvraag te beperken in de linkerkolom (het record kan ingezien worden na registratie)
 • Naturalisaties tot Nederlanderschap, 1850 tot 1934, alfabetisch gerangschikt naar familienaam http://www.shgv.nl/naturalisaties.htm

Literatuur

 • L. Beelen-Driehuizen, J.H. Kompagnie, Landverhuizers, Aanwijzingen voor het doen van onderzoek naar Nederlandse emigranten en transmigranten (2e kwart 19e eeuw-1940) (Den Haag 1996).
  • Gelders Archief, bibliotheeknr. 6534
 • J.H. Kompagnie, POP – gids, Personen Op Papier, Overzicht van archief- en bibliotheekbestanden met gegevens over persoons- en beroepsgroepen in het Nationaal Archief; zie onder trefwoord: genaturaliseerden
 • Cottaer, J. Lucassen, L. Lucassen, Van over de grens. Gids voor lokaal historisch onderzoek naar immigratie in Nederland.
  Reeks: Cahiers voor regionale geschiedenis en volkscultuur (Utrecht 1998)
 • J. van Barneveld en A.J. de Jong, De lotgevallen van Nederlandse boeren als kolonisten in Suriname, verslag van een merkwaardig experiment aan de Saramanca in Suriname met Nederlandse boeren en arbeiders voornamelijk afkomstig uit de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel (1995)
  • Gelders Archief, bibliotheeknr. 6982
 • H.Hietbrink, Lijst van personen die tussen 1857 en 1880 vanuit Ruurlo zijn geëmigreerd, in: Onder de Kroeseboom (Ruurlo 1984)
 • G.H. Ligterink, De landverhuizers, emigratie naar Noord-Amerika uit het Gelders-Westfaalse grensgebied tussen de jaren 1830-1850 (Zutphen 1981)
  • Gelders Archief, bibliotheeknr. 3044
 • J.W. van de Mond, Landverhuizers uit Nijmegen, in: N.A. Hamers (red.) Zoeklicht zonder Grenzen (Nijmegen 1980) 27-33
  • Gelders Archief, bibliotheeknr. 4696
 • H. Odink, "Landverhuizers in vorige eeuwen", in: Kroniek en volksmond van de Gelderse Achterhoek (Didam 1989) 1, 20-31
 • W. Wilterink, Winterswijkse pioniers in Amerika (Winterswijk 1990) 

Onderwerpen

Archieven
Beeld & geluid
Familiegeschiedenis
BibliotheekGids Burgerlijke standDoop-, trouw- en begraafboekenBevolkingsregister Rheden RozendaalBevolkingsregisters Arnhem en RenkumAdresboeken Arnhem en omstrekenBurgerboeken (poortersboeken) van de stad ArnhemStemgerechtigde inwoners Arnhem (1813)Memories van SuccessieNotariële archievenOud-Rechterlijke ArchievenPersoonsgegevens ORA Veluwe RechtbankarchievenProcesdossiersKamers van KoophandelBewaarders van de Hypotheken en de Kadasters 1811-1838MilitairenHuis- en familiearchievenLeenkamerarchievenDemografische bronnenLandverhuizersTynsboekenZegelsOmgevingsgeschiedenis
Tweede Wereldoorlog
Gelderland in cijfers

donatie