Gids doop-, trouw- en begraafboeken

Gelders Archief

 

U kunt direct zoeken in personen

Veel gestelde vragen


Tot in 1811 werd de bevolkingsadministratie bijgehouden door de kerken. Zij noteerden wie er was gedoopt, getrouwd of begraven. Deze administratie gaat meestal terug tot in de zeventiende eeuw en in enkele gevallen zelf tot vóór 1600.

 • De index op de namen in een groot deel van de doop-, trouw- en begraafboeken tot en met 1811 is digitaal doorzoekbaar (via de bovenstaande link naar personen). Aan deze index zijn gescande DTB-delen gekoppeld. Aangezien deze index niet compleet is, kunt u hier de scans van de volledige collectie studiezaalkopieën DTB online inzien. 
 • Betekenis van de iconen in het zoekresultaat: 
    
  geboorteakte doopinschrijving
  huwelijksakte trouwinschrijving
  begraafakte begraafinschrijving
  persoon lidmaat of vermelding in een inschrijving

 

 • Een volledig overzicht van plaatsen die in de index zijn verwerkt treft u hier aan.
 • Van een aantal plaatsen zijn geen naamindexen beschikbaar, waardoor gegevens over deze plaatsen ontbreken in de database DTB. Dit geldt voor Arnhem, Nijmegen, Zutphen (grotendeels; slechts enkele aanvullende bronnen zijn opgenomen), en verder voor Zuidwest- Gelderland: alle plaatsen ten westen van de lijn Culemborg- Buren- Tiel met de aangrenzende Tielerwaard en de Bommelerwaard.
 • Fouten in de oorspronkelijke (papieren) index (dit betreft 200.000 namen) zijn in de digitale index niet meegenomen. Deze worden gecorrigeerd en later toegevoegd. Door de onderlinge relaties tussen de personen in de database is de kans niettemin groot dat u de betreffende naam via familierelaties toch kunt opsporen.
 • Een uitgebreid overzicht van de plaatsen waarvan inwoners voorkomen in de aanwezige doop- trouw- en begraafboeken is in bewerking. Naast de kerkelijke doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenregisters zijn daarin ook registers van de burgerlijke overheid opgenomen, zoals huwelijken voor Huwelijkscommissarissen (1796-1811, voorlopers van de Burgerlijke Stand), trouwboeken voor de magistraat, huwelijken voor het plaatselijke gericht, overlijdensregisters opgemaakt in verband met het heffen van successiebelasting (veelal over 1806-1810) en aantekeningen van overluiden uit de kerkenrekeningen van de plaatselijke Hervormde kerk. Daarbij ook delen met afschriften en bewerkingen, of soms gekopieerde publicaties.
 • De originele boeken (0176 RBS) zijn maar ten dele aanwezig bij het Gelders Archief. In een aantal gevallen zijn deze inmiddels overgedragen aan een regionale of plaatselijke archiefdienst. Van de overgedragen delen is vaak wel een kopie in de Collectie Studiezaalkopieën DTB beschikbaar gebleven.

Voor de periode vanaf 1811 zie het onderwerp Gids Burgerlijke Stand.

 

zoek in alles
uitgebreid zoekeneenvoudig zoeken
Uw zoekacties: Personen Blader door de toegangen
 Personen
 
 
U zoekt in: 14.144.954 personen
 
 
 
donatie