Beeld & geluid

Gelders Archief

Het onderwerp Beeld & Geluid bevat een overzicht van fotografische documenten, film, video en geluidsfragmenten, affiches, prentbriefkaarten, kaarten en prenten. Het materiaal is grotendeels afkomstig van de voormalige gemeentearchieven van Arnhem, Rheden/Rozendaal en Renkum en van het voormalige Rijksarchief in Gelderland. Sinds de fusie in 2002 is er door het Gelders Archief het een en ander aan de collectie toegevoegd.

De collecties van de gemeentearchieven zijn meestal zelfstandige collecties die veelal topografisch geordend zijn. Zo zijn de fotocollecties meestal op straat ingedeeld. Het beeldmateriaal van het voormalige Rijksarchief is onder meer afkomstig uit archieven, zoals bijvoorbeeld de huis- en familiearchieven, bedrijfsarchieven en archieven van provinciale instellingen.

Het is mogelijk om een afbeelding die op de website van het Gelders Archief staat na betaling direct te downloaden. Om in te inloggen moet u zich eerst (eenmalig) registreren. Na ontvangst van uw betaling (via Ideal) kunt u downloaden. Zie voor verdere instructies bij bestellen.


 • Affiches
  collecties van de gemeentearchieven Arnhem, Rheden, Rozendaal en Renkum
 • Films en filmfragmenten
  collectie films over Gelderland en collectie Tv-programma’s Omroep Gelderland
 • Foto's
  collecties van de Gemeentearchieven Arnhem, Rheden/Rozendaal en Renkum en het Rijksarchief in Gelderland; recent verworven collecties van het Gelders Archief
 • Kaarten
  collectie van het RAGld en de ga Arnhem, Rheden, Rozendaal en Renkum
 • Prentbriefkaarten
  collectie van de gemeentearchieven Arnhem, Rheden, Rozendaal en Renkum
 • Prenten
  historisch Topografische Atlas en de collecties van de ga Arnhem, Rheden, Rozendaal en Renkum
 • Zegels
  informatie over aanzienlijke families
donatie